Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Z/23/2021 - Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ul. Sołecka, Tulipanowa, Jadwigi, Władysława, Rutkowskiego, Kazimierza, Piasta, Ziemowita, Mieszka, Pszenna i Grudzińskiego w Jasinie“, w zakresie ulic Jadwigi, Rutkowskiego, Kazimierza, Piasta, Ziemowita i Mieszka

Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ul. Sołecka, Tulipanowa, Jadwigi, Władysława, Rutkowskiego, Kazimierza, Piasta, Ziemowita, Mieszka, Pszenna i Grudzińskiego w Jasinie“, w zakresie ulic Jadwigi, Rutkowskiego, Kazimierza, Piasta, Ziemowita i Mieszka

zobacz wiecej »

Z/17/2021 - Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki w ramach 3 zadań inwestycyjnych: 1. Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Sportowej w Kamionkach, 2. Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach, 3. Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej w Kamionkach.

Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki w ramach 3 zadań inwestycyjnych: 1.  Kórnik – sieć wodociągowa w ul. Sportowej w Kamionkach,  2.  Kórnik – kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej i Kwiatowej w...

zobacz wiecej »

Z/29/2021 - Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borówiec - kanalizacja sanitarna w ul. Krętej i Prostej w Borówcu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Opracowanie Projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borówiec - kanalizacja sanitarna w ul. Krętej i Prostej w Borówcu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

zobacz wiecej »