Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

BIP

16/03/2021

Spółka Aquanet S.A. działa na terytorium RP i za granicą

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań

Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 835 91 00
fax. 61 835 90 12
adres: www.aquanet.pl
e-mail: klient@aquanet.pl

NIP 777-00-03-274
REGON: 630999119