Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Cyberbezpieczeństwo

18/02/2020

Cyberbezpieczeństwo serwisów Aquanet S.A.

 

Poniżej znajdą Państwo podstawowe zasady pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z serwisów Aquanet: www.aquanet.pl, ebok.aquanet.pl.

1. Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych!

2. Sprawdź czy Twoje nawyki zwiększają cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo cyfrowe):

 • Używaj wyłącznie zaufanego urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu, telefonu, do którego masz dostęp tylko Ty lub osoby przez Ciebie zaufane), nie wprowadzaj danych logowania na komputerach w miejscach publicznych takich jak kafejki internetowe. Bądź ostrożny w korzystaniu z punktów dostępu do sieci Internet w instytucjach publicznych.
 • Używaj wyłącznie zaufanych sieci i dostawców Internetu, unikaj niezabezpieczonych sieci Wi-Fi oraz tzw. hot-spot’ów, zwłaszcza w trakcie połączenia z serwisami bankowości elektronicznej.
 • Wprowadź adres serwisu do przeglądarki internetowej bezpośrednio (ręcznie), nie używaj skrótów, listy ulubionych, wyszukiwarek ani linków z komunikatorów, stron społecznościowych czy wiadomości e-mail.
 • Po załadowaniu strony sprawdź czy w pasku adresowym przeglądarki adres strony zaczyna się od https://
 • Sprawdź czy adres strony nie zaczyna się od ssl-, ssl_ oraz czy nie popełniłeś błędu w nazwie strony, poprawne adresy to:
  • aquanet.pl
  • ebok.aquanet.pl
 • Zweryfikuj czy w oknie przeglądarki przy adresie strony znajduje się kłódka, oznaczająca połączenie szyfrowane.
 • Zweryfikuj czy po kliknięciu na kłódkę ( i wyświetleniu szczegółów certyfikatu) pojawia się informacja o certyfikacie wystawionym dla *.aquanet.pl
 • W przypadku nieprawidłowej nazwy strony, błędnego lub niezaufanego certyfikatu oraz w przypadku niezgodności powyższych danych lub jakichkolwiek nieprawidłowości nie loguj się do systemu eBOK. Powiadom Aquanet S.A. wysyłając e-mail pod adres: ebok.aquanet.pl

3. Chroń swoje dane logowania: login/identyfikator i hasło

 • Nie zezwalaj na zapamiętanie haseł przez przeglądarkę internetową,
 • Nie udostępniaj ich nikomu, nie przechowuj w miejscach łatwo dostępnych,
 • Jeśli musisz zapisać hasło, zamiast tego zapisz informację, która pozwoli Ci je odtworzyć,
 • Zmieniaj hasło nie rzadziej niż 90 dni (trzy miesiące),
 • Upewnij się, że gdy logujesz się do systemu nikt postronny nie jest w stanie podejrzeć wprowadzanych danych,
 • Po zalogowaniu do serwisu eBOK zweryfikuj datę ostatniego logowania, czy to Ty się logowałeś?
 • Pamiętaj, aby po zakończeniu korzystania z serwisu bezpiecznie się wylogować zanim zamkniesz okno przeglądarki.

4. Pamiętaj, że Aquanet S.A. nigdy nie wysyła do swoich Klientów e-maili nakłaniających do ujawniania danych poufnych (hasła, PINy, dane osobowe), bądź też nakłaniających do zmiany hasła, za pomocą linków podanych w e-mailu.

5. Pamiętaj, że Aquanet S.A. w swoich serwisach nigdy nie prosi Cię o:

 • Podanie danych karty kredytowej takich, jak PIN, kod CVV lub ujawnienie hasła do logowania.
 • Instalację dodatkowego oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł, w szczególności jeżeli link został przekazany w treści wiadomości lub sms.

6. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych w Internecie:

 • Zainstaluj oprogramowanie chroniące Cię przed złośliwym oprogramowaniem takim, jak: wirusy, robaki internetowe, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), niepożądane wiadomości, najczęściej z przekazem reklamowym (spam) i inne.
 • Przed zalogowaniem się do serwisu eBOK zweryfikuj czy ochrona przeciwko złośliwemu oprogramowaniu jest aktywna, czy sygnatury niepożądanego oprogramowania są aktualne (nie starsze niż jeden dzień) i czy ostatnio przeprowadzone skanowanie systemu przez oprogramowanie ochronne usunęło wszystkie zagrożenia.
 • Regularnie skanuj urządzenie systemem ochrony przeciwko złośliwemu oprogramowaniu.
 • Zainstaluj osobistą zaporę ogniową (ang. personal firewall) oraz upewnij się że jest poprawnie skonfigurowana i aktywna. Jeśli masz taką możliwość używaj systemu wykrywającego i przeciwdziałającego włamaniom (IDS/IPS).
 • Na bieżąco aktualizuj swój system operacyjny i oprogramowanie (w szczególności oprogramowanie, z którego korzystasz łącząc się do Internetu jak przeglądarka internetowa, program pocztowy, komunikatory społecznościowe, a także pakiety biurowe, oprogramowanie zabezpieczające, itp.).
 • Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania.
 • Nie pobieraj plików niewiadomego pochodzenia z Internetu (np. muzyka, filmy, oprogramowanie).
 • Nie otwieraj załączników poczty niewiadomego pochodzenia oraz linków (adresów) które mogą być umieszczone zarówno w treści takiej wiadomości jak również w jej załącznikach.
 • Zachowaj zawsze wzmożoną ostrożność przy pobranych plikach z Internetu, przeskanuj je systemem chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Nie otwieraj załączników ani linków do innych stron przesyłanych przez komunikatory oraz serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter i inne).
 • Unikaj instalacji nieznanych rozszerzeń (w tym gier) w przeglądarce internetowej. Jeśli to możliwe używaj trybu prywatnego przeglądarki podczas logowania do serwisu eBOK.
 • Nie ignoruj ostrzeżeń i komunikatów wysyłanych przez przeglądarkę WWW które mogą pojawiać się podczas przeglądania stron WWW.
 • Chroń dostęp do urządzenia na którym uzyskujesz dostęp do serwisu eBOK hasłem, które często zmieniasz (nie rzadziej niż 90 dni).
 • Pamiętaj, że tablety, smartfony i telefony komórkowe wyposażone w przeglądarki internetowe są podatne na działania przestępców, chroń je systemami ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Jeśli używasz łączności bezprzewodowej (Wi-Fi) skonfiguruj router udostępniający to połączenie, zaktualizuj oprogramowanie systemowe routera, zmień domyślne hasło administratora, ustaw szyfrowanie połączenia, używaj silnych haseł.

Polityka haseł:

 • Minimum 10 znaków a maksymalnie 20 znaków
 • Minimum 1 mała litera (litery polskiego alfabetu bez liter diakrytycznych oraz q, v, x)
 • Minimum 1 wielka litera (litery polskiego alfabetu bez liter diakrytycznych oraz Q, V, X)
 • Minimum 1 cyfra LUB minimum 1 znak specjalny z zakresu : „!”, „@”, „#”, „$”, „^”, „&”, „*”, „?”, „(”, „)”, „[”, „]”, „<”, „>”, „/”, „;”, „:”, „|”, „{”, „}”, „+”, „-”, „.”, „,”,„%”, „_”, „=”, „`”, „’”, „\”, „””
 • Hasło nie może zawierać ciągu liczbowego opierającego się o trzy kolejne cyfry np. 123, 456
 • Hasło nie może zawierać ciągu trzech identycznych znaków, np. 111, 444, aaa
 • Hasło jest różne od 10 poprzednich haseł

Jeśli podejrzewasz lub stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowości, natychmiast przerwij proces logowania lub korzystania z serwisu eBOK i powiadom nas za pomocą e-mail: klient@aquanet.pl