Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Instrukcja działań, które zaleca się wykonać na wewnętrznej instalacji wodociągowej po okresie przestoju.

27/04/2020

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa niektóre podmioty gospodarcze jak i użyteczności publicznej zawiesiły swoją działalność, co skutkuje brakiem zużycia wody w przedmiotowych obiektach. Woda stagnująca w instalacji wewnętrznej nie używanej regularnie winna być wymieniona przez wykonanie  płukania w związku z możliwością powstania wtórnych zmian jej jakości. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozbudowane, kilkunastoletnie instalacje będące w złym stanie technicznym, kwalifikujące się w najbliższym czasie do remontu lub wymiany.

Wymianę wody w instalacji wewnętrznej najlepiej przeprowadzić poprzez kilkukrotne jej przepłukanie co doprowadzi na przywrócenia jakości wody do tej na bieżąco dystrybuowanej przez Aquanet S.A.

W tym celu zaleca się

1. Przed planowanym wznowieniem użytkowania instalacji w:

a) zakładzie przemysłowym,
b) budynku użyteczności publicznej,
c) lokalu usługowym (np. usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne  i inne),
d) domku jednorodzinnym,

wskazane jest odpuścić wodę stagnującą w wewnętrznej instalacji wykorzystując do tego celu wszystkie dostępne krany w sanitariatach i innych pomieszczeniach oraz hydranty zainstalowane na wewnętrznej instalacji danego obiektu w taki sposób, aby objąć płukaniem całą instalację wodociągową. Można to wykonać poprzez podłączenie i wyprowadzenie węża ogrodowego na teren zielony, ogród, trawnik (jeśli istnieje taka możliwość) i wtórne wykorzystanie wody poprzez podlanie roślin lub uzupełnienie zbiorników wodnych.  W ten prosty sposób można nie tylko dokonać kilkukrotnej wymiany wody ale zapobiec jej marnotrawieniu i wykorzystać ją do podlewania zieleni zwłaszcza w okresie panującej suszy.

Wodę należy odpuszczać do uzyskania wyczuwalnego obniżenia temperatury wody, tak aby była ona na poziomie 12 -140C

Poniżej kilka przykładów zalecanych średnich czasów płukania:
• płukanie instalacji wody:

  • w domku jednorodzinnym odpuszczać wodę przez okres 15-30 min
  • w lokalu usługowym odpuszczać wodę przez okres 15-30 min
  • w budynku użyteczności publicznej  odpuszczać wodę przez okres 0,5-2,0h
  • w zakładzie przemysłowym orientacyjny czas odpuszczania wody to 2-5h.

W przypadku, gdy dostępne są  projekty instalacji lub znamy jej parametry warto wówczas przeliczyć ilość wody dla  2 - 5-krotnej jej wymiany w rurociągach, korzystając z wzoru:

Q = π · r2  · L

Gdzie:
π ≈ 3,14;
r – promień wewnętrzny rury;
L – długość instalacji wodociągowej

I w oparciu o otrzymany wynik wykonać płukanie.

2. Można również zlecić badanie wody do akredytowanego laboratorium, a w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktować się indywidualnie z   AQUANET S.A. - Techn. ds. Jakości Wody tel. 61 8359308 lub na ogólny adres  e-mail: klient@aquanet.pl )

Ponadto w przypadku instalacji ciepłej wody użytkowej jeśli to możliwe to zalecamy wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji c.wu. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.