Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Kontakt w czasie zagrożenia epidemicznego

21/06/2021

 

#zostanwdomu

Działania prewencyjne Aquanet S.A.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce o naszych klientów i pracowników, wprowadziliśmy następujący sposób realizacji Państwa spraw:

 

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

1. Warunki przyłączenia i uzgodnienia dokumentacji na przyłącza wod-kan –  złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji możliwe jest:

• wysyłając wniosek przez Elektroniczny Biuro Obsługi Klienta (EBOK)
• wysyłając skan wniosku na e-mail: techniczny@aquanet.pl (UWAGA: maksymalny wymiar pliku 60MB, przesyłanie większych plików dotyczących uzgodnień dokumentacji przyłączy i sieci jest możliwe TUTAJ - przesyłane dokumenty powinny być spakowane w formacie "ZIP")

Wnioski dotyczące przyłączenia do sieci dostępne są TUTAJ

2. Warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji dotyczące sieci wod-kan - złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji możliwe jest:

• wysyłając skan wniosku na e-mail: techniczny@aquanet.pl (UWAGA: maksymalny wymiar pliku 60MB, przesyłanie większych plików dotyczących uzgodnień dokumentacji przyłączy i sieci jest możliwe TUTAJ - przesyłane dokumenty powinny być spakowane w formacie "ZIP")

3. Odbiory sieci i przyłączy wod. – kan. inwestycji zewnętrznych:

• W przypadku zgłoszenia zamiaru realizacji  robót - prosimy o elektroniczne złożenie druku zgłoszenia realizacji sieci  lub zamiaru realizacji przyłącza na: klient@aquanet.pl
• Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.
• Wnioski dostępne są TUTAJ
• W przypadku chęci umówienia się na odbiór w stanie odkrytym (z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem) kontakt do pracowników dokonujących odbioru przyłączy - TUTAJ

UMOWA NA DOSTAWĘ WODY LUB ODBIÓR ŚCIEKÓW

1. Zawarcie nowej umowy – złożenie wniosku o zawarcie umowy jest możliwe poprzez:
• wysłanie skanu wniosku na e-mail: klient@aquanet.pl
• wysłanie wniosku pocztą na adres Aquanet S.A.,  ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

2. Zmiana danych w obowiązujących umowach -  zgłoszenia można dokonać poprzez:
• EBOK: ebok.aquanet.pl
• wysłanie skanu wniosku  na e-mail: klient@aquanet.pl
• wysłanie wniosku pocztą na adres Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Wnioski dotyczące zawarcia/zmiany umowy dostępne są TUTAJ

ODCZYTY WODOMIERZA I ROZLICZENIA:

Odczyty wodomierzy realizujemy zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem u wszystkich naszych Klientów.
 

1. Stan wodomierza – w celu podania stanu wodomierza prosimy o kontakt za pośrednictwem:
EBOK: ebok.aquanet.pl
• aplikacji mobilnej EBOK dostępnej na telefonie - szczegóły TUTAJ
• e-mail: stanwodomierza@aquanet.pl
• telefonu: wysyłając zdjęcie wodomierza pod numer 697 892 141

2. Reklamacje faktur /duplikaty faktur – w celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt za pośrednictwem:
EBOK: ebok.aquanet.pl
• e-mail: klient@aquanet.pl
• poczty: na adres: Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Uwaga: W sytuacjach, w których nie uzyskamy odczytu, rozliczamy Klientów w formie rozliczenia zaliczkowego, wyliczonego na podstawie średniego zużycia wody z trzech wcześniejszych okresów rozliczeniowych. Rozliczenie rzeczywiste nastąpi po dokonaniu odczytu wodomierza lub po podaniu przez Klienta aktualnego stanu wodomierza.

WODOMIERZE

1. Wodomierze ogrodowe -  Szczegóły dotyczące montażu i plombowania podlicznika ogrodowego znajdziecie Państwo  TUTAJ

2. Montaże wodomierza na nowych przyłączach i wymiany legalizacyjne wodomierzy – Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne oraz w trosce o zdrowie Odbiorców i pracowników, prace związane z montażem, wymianą oraz plombowaniem wodomierzy prowadzone będą z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa.

Na wymianę i montaż wodomierza można umówić się następująco:
- telefonicznie: pod numerami tel. 61 8359-160, -130, -161,
- mailowo: klient@aquanet.pl

WYPOŻYCZENIA LUB ZWROTY ZESTAWÓW WODOMIERZOWYCH

Wypożyczenia lub zwroty zestawów wodomierzowych do poboru wody z hydrantu - możliwe są tylko i wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach 7:00 - 13:00, w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 Dział Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń. Tel. Kontaktowy 61 8 359 161, 130, 160.

JAKOŚĆ WODY

W sprawie jakości wody prosimy o kontakt:
• telefoniczny pod numerem: 61 8359 308
• mailowy: pod adresem: klient@aquanet.pl

PRZESYŁANIE FAKTUR – faktury prosimy dostarczać elektronicznie na adres: odbiorefaktury@aquanet.pl

Zgłoszenie awarii wodociągowych i kanalizacyjny – pod nr telefonu 994

We wszystkich innych sprawach zachęcamy do kontaktu:

• e-mailowego: klient@aquanet.pl
• poprzez portal EBOK
• telefonicznego pod numerem telefonu 61 8359 100 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00)
• za pośrednictwem Poczty Polskiej – wysyłając korespondencję pod adres:  Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.
 

POZOSTAŁE WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

Informacje na temat kontaktu z Aquanet S.A. w sprawach tj.: Inwestycje realizowane przez Aquanet S.A., Odbiory sieci i przyłączy wod. – kan. inwestycji zewnętrznych, Wykup urządzeń sieci wod. – kan. zrealizowanych przez Inwestorów Zewnętrznych, można odnaleźć TUTAJ.

UWAGA
Ze względu na ograniczoną liczbę pracowników, czas realizacji usług może ulec wydłużeniu. Za niedogodności z tym związane przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość. Równocześnie informujemy, że wszystkie kierowane do nas pocztą tradycyjną przesyłki będą otwierane po upływie 2 dni od ich dotarcia do Spółki, co wynika z zastosowanych w Aquanet środków ostrożności. W związku z tym obieg tych dokumentów jest wydłużony.