Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 1

20/01/2021

Krok 1

W przypadku sprzedaży/zakupu nieruchomości należy:

Po zawarciu umowy sprzedaży/zakupu/wynajmu nieruchomości, konieczne jest sporządzenie pomiędzy stronami protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym należy wskazać stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości przez nowego właściciela/wynajmującego.

 

 

 

Dotychczasowy właściciel
Do stanu wodomierza wskazanego na protokole obciążony zostaje dotychczasowy właściciel i zostaje z nim rozwiązana umowa o dostawę wody/odprowadzanie ścieków.  
Sprzedaż/Kupno/Wynajem nieruchomości
Protokół zdawczo-odbiorczy   
Nowy właściciel/wynajmujący
Nowy właściciel obciążony zostanie za zużycia od stanu wykazywanego na protokole zdawczo-odbiorczym - w terminach wynikających z umowy.   

 

 

Kontakt:

Punkt Obsługi Klienta
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

 

 

 

tel. 61 8359 100

 

 

e-mail: klient@aquanet.pl