Rozpocznij wpisywanie...

Centralna Oczyszczalnia Ścieków

Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) zlokalizowana jest w północno-wschodniej części powiatu poznańskiego w miejscowości Koziegłowy, w gminie Czerwonak i zajmuje obszar ok. 60 ha. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów i pełną przeróbką wytwarzanych osadów ściekowych. Obiekty tej oczyszczalni umożliwiają przyjęcie 200 000 m3 (200 mln litrów) ścieków na dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta.

Ścieki dopływają na COŚ systemami kanalizacyjnymi z terenu Poznania, Swarzędza, Lubonia, Tarnowa Podgórnego, Suchego Lasu oraz południowej części Gminy Czerwonak.