Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Dane teleadresowe

01/10/2019

aquanet spółka akcyjna
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

fax. 61 8359 063


 

 

pogotowie wodociągowe
tel. 994

 

 

dział obsługi klienta

Kontakt we wszystkich sprawach, składanie reklamacji.
KLIENT@AQUANET.PL

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

 

Rejestracja nowych odbiorców, zawieranie umów.
tel.   (61) 8359 100

Stan wodomierzy
tel.   (61) 8359 100

Reklamacie dotyczące faktur
tel.  (61) 8359 100

Wymiana wodomierzy
tel.   (61) 8359 130, 8359 160

Wodomierz na ogród
tel.   (61) 8359 106

 

 

dział rozwoju majątku

Opinie i warunki techniczne podłączeń, uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy.
tel.   (61) 8359 100

TECHNICZNY@AQUANET.PL

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

 

 

dział windykacji

Zaległości faktur, upomnienia i wezwania do zapłaty oraz zamknięcie wody związane z zadłużeniem.
tel.   (61) 8359 899, 8359 043
fax.  (61) 8359 063

Oferty wykupu wierzytelności

tel.   (61) 8359 050
fax.  (61) 8359 063

KLIENT@AQUANET.PL

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

ul. Piątkowska 117/119
60-648 Poznań

 

zarząd aquanet sa

Paweł Chudziński - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

tel.   (61) 8359 399

Anna Graczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

tel.   (61) 8359 299

Michał Fornal - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy

tel.   (61) 8359 122

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań