Rozpocznij wpisywanie...

Dane teleadresowe

aquanet spółka akcyjna
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100


fax. 61 8359 063
e-mail: info@aquanet.pl
www.aquanet.pl

 

 

pogotowie wodociągowe
tel. 994

 

 

dział obsługi klienta

Kontakt we wszystkich sprawach, składanie reklamacji.
KLIENT@AQUANET.PL

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

ul. Piątkowska 117/119
60-648 Poznań

 

Rejestracja nowych odbiorców, zawieranie umów.
tel.   (61) 8359 208, 8359 893

Stan wodomierzy
tel.   (61) 8359 100

Reklamacie dotyczące faktur
tel.  (61) 8359 036, 8359 037, 8359 020

Wymiana wodomierzy
tel.   (61) 8359 130, 8359 160

Wodomierz na ogród
tel.   (61) 8359 214, 8359 263

 

 

biuro rozwoju majątku

Opinie i warunki techniczne podłączeń, uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy.
tel.   (61) 8359 263, 8359 214

TECHNICZNY@AQUANET.PL

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

 

 

dział windykacji

Zaległości faktur, upomnienia i wezwania do zapłaty oraz zamknięcie wody związane z zadłużeniem.
tel.   (61) 8359 899, 8359 043
fax.  (61) 8359 063

Oferty wykupu wierzytelności

tel.   (61) 8359 050
fax.  (61) 8359 063

KLIENT@AQUANET.PL

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

ul. Piątkowska 117/119
60-648 Poznań

 

zarząd aquanet sa

Paweł Chudziński - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

tel.   (61) 8359 399
PAWEL.CHUDZINSKI@AQUANET.PL

Anna Graczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

tel.   (61) 8359 299
ANNA.GRACZYK@AQUANET.PL

Michał Fornal - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy

tel.   (61) 8359 122
MICHAL.FORNAL@AQUANET.PL

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań