Komunikat

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet S.A.

Taryfa wejdzie w życie z dniem 7 października 2021 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:
1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązująca od dnia 07 października 2021 do 6 października 2022 roku:
Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,66 5,03
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4,66 5,03
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,66 5,03

Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 6,84 7,39
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 6,84 7,39

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5,04 5,44
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 15,71 16,97
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 45,36 48,99

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,79 11,65
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 33,29 35,95

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązująca od 7 października 2022 do 6 października 2023:

Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,68 5,05
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4,68 5,05
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,68 5,05

Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 6,93 7,48
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 6,93 7,48

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5,29 5,71
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 16,48 17,80
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 47,58 51,39

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/odp./m-c 11,32 12,23
2 Pozostali odbiorcy zł/odp./m-c 34,92 37,71

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązująca od 7 październik 2023 do 6 października 2024 roku:

Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,70 5,08
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4,70 5,08
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,70 5,08

Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 7,11 7,68
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 7,11 7,68

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5,53 5,97
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 17,22 18,60
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 49,72 53,70

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 11,83 12,78
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 36,49 39,41

Wysokości  cen  i  stawek opłat  brutto wyliczono wg 8% stawki podatku  VAT,  zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.