Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

...dlaczego niektóre śmieci są kłopotliwe

28/08/2019

Dlaczego niektóre śmieci są „kłopotliwe”:

  • Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20cm, wystarczy zwykła gąbka by je zablokować. Wrzucane do sieci śmieci tworzą zatory i sprzyjają namnażaniu się bakterii w odpływach
  • Wrzucane do kanalizacji resztki jedzenia przyciągają szczury, zatem wrzucając do sedesu pozostałości po obiedzie karmisz szczury i przyczyniasz się do zwiększenia populacji tych gryzoni
  • Niektóre śmieci i substancje wrzucane do kanalizacji stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych żyjących w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane  są oczyszczone ścieki
  • Niektóre substancje spuszczane w toalecie mogą tworzyć spustoszenie w biologicznym procesie oczyszczania ścieków, stanowiącym kolejny etap (po mechanicznym oczyszczeniu) systemu oczyszczania ścieków; takie substancje mogą zmniejszać skuteczność procesów biologicznych zachodzących w oczyszczalniach.
  • Niedopałki papierosów poprzez zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni
  • Wrzucane do kanalizacji zużyte igły to potencjalne zagrożenie zranienia (i np. zakażenia groźnymi chorobami) dla pracowników serwisujących (eksploatujących) sieć i obiekty kanalizacyjne.
  • Węglowodory ropopochodne, stanowiące składnik olejów silnikowych itp. Są silnymi truciznami dla  większości organizmów wodnych. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. Wprowadzenie takich substancji do sieci kanalizacyjnej może stwarzać niebezpieczne warunki  dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną.
  • Zużyte oleje roślinne wlewane do kanalizacji tężeją i tworzą zatory

 

Obraz przedstawia zbiór wszystkich wykorzystanych w kampanii nie śmieć w sieć grafik. Na każdej z tych grafik znajdują się także najważniejsze informacje dotyczące danego tematu kampanii.