Rozpocznij wpisywanie...

Drzwi Otwarte SUW Mosina

W ostatnią sobotę września br. po raz pierwszy od 6 lat została udostępniona mieszkańcom do zwiedzania zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody Mosina - obiekt, który przeszedł gruntowną modernizację w ramach kontraktu K-14 „Modernizacja SUW Mosina-etap II”.

Na obszarze 8,5 ha prowadzono prace rozbiórkowe 33 obiektów, które umożliwiły wybudowanie 34 nowych, ponadto zmodernizowano 8 już istniejących. I to właśnie nowobudowane obiekty i związana z nimi technologia były w centrum uwagi mieszkańców.  

W ramach drzwi otwartych zaplanowano dwie wycieczki, podczas których można było zwiedzić obiekt i poznać dokładnie ścieżkę technologii uzdatniania wody. 

W nowym Budynku Napowietrzalni, mieszkańcy mieli możliwość zaobserwowania efektów procesu napowietrzania w postaci rudego osadu żelaza, widocznego na posadzce komór  reakcji, przy wypływie wody z kaskad. Wrażenie robiła zarówno ilość kaskad jak i wielkość rurociągów.

Kolejnym punktem na mapie technologicznej był nowopowstały Budynek Filtrów I stopnia, gdzie mieszkańcy  zapoznali się  z procesem płukania filtra. Poprzez przygotowaną próbkę ze złożem filtracyjnymi, zwiedzający  mogli z bliska przyjrzeć się złożu.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkał się również kolejny punkt wycieczki - pomieszczenie małż. Mieszkańcy z uwagą przypatrywali się akwariom z małżami, które pełnią niezwykle ważną funkcję w kontekście monitoringu jakości wody. Oprócz biomonitoringu mieszkańcy zapoznali się także z systemem monitoringu pracy całego obiektu w Dyspozytorni. Niezatarte wrażenie zrobiły ekrany synoptyczne ze schematami technologicznymi.

Ponadto w budynku Dyspozytorni można było obejrzeć zdjęcie zbiorowe pracowników Aquanetu, które zostało wykonane z okazji jubileuszu 150 – lecia istnienia wodociągów poznańskich. Zwiedzający mogli odszukać na nim  znane sobie twarze.

Następnym punktem programu był Budynek Ozonowni, gdzie zwiedzający dzięki głównej technolog p. Iwonie Lasockiej- Gomule, zapoznali się ze skomplikowanym procesem ozonowania wody. Dzięki  przeszklonym elementom, zastosowanym w budynku, wszyscy mieli możliwość zaobserwowania przepływu wody w komorach reakcji na Ozonowi, a także w Budynku Filtrów Węglowych. Podczas zwiedzania można było także sprawdzić jak wygląda złoże węglowe. Specjalnie na potrzeby drzwi otwartych została wyeksponowana próbka złoża z węglem aktywnym, który do złudzenia przypominał posypkę  czekoladową.

Końcowym etapem zwiedzania było omówienie ścieżki technologicznej dla wód z płukania filtrów piaskowych i węglowych oraz quizy dla najmłodszych podsumowujące proces uzdatniania wody.

Dodatkową atrakcją drzwi otwartych były hot dogi oraz wata cukrowa, serwowane dla zwiedzających, a także tradycyjnie aquanetowa woda sodowa z odrestaurowanego saturatora.