Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Efekt ekologiczny COŚ

11/04/2012

Najważniejszym zadaniem COŚ jest uzyskanie końcowego efektu ekologicznego, jakim jest wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika z zachowaniem wymagań zarówno polskich, jak i unijnych. Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach pełni istotną rolę w ochronie środowiska naturalnego, a w szczególności w ochronie wód rzeki Warty. Zastosowanie nowoczesnych i skutecznych technologii daje gwarancję uzyskania maksymalnego efektu ekologicznego, tj. najwyższą jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Wynikiem tego jest zatrzymanie dużych ilości powstających na oczyszczalni odpadów: skratek, piasku i osadów. Skratki i piasek wywożone są na wysypisko odpadów komunalnych, natomiast osad jest przerabiany i stabilizowany w obiektach gospodarki osadowej COŚ.