Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Emisja odorów

11/04/2012

Przeprowadzone w latach 1995 - 2001 i 2004 - 2009 prace modernizacyjne oraz hermetyzacja części obiektów gospodarki osadowej i ściekowej na COŚ zdecydowanie spowodowały obniżenie intensywności emisji substancji odorowych. Potwierdzają to badania prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Sanepid nad rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez COŚ. Jednoznacznie wynika z nich, że:

- od kilku lat pogłębia się tendencja zniżkowa w poziomach stężeń uciążliwych substancji zapachowych w powietrzu wokół COŚ i to zarówno na posterunkach pomiarowych na terenie COŚ jak i poza nią;
- 9-krotnie zredukowana została większość badanych związków w stosunku do maksymalnych stężeń występujących w roku 1999;
- zasięg rzeczywistego rozprzestrzeniania się złowonnych gazów, par oraz aerozoli z terenu COŚ można określić na 150 m od granicy pól osadowych i 100 m od osadników wstępnych.

Źródła odorów

Największym emitentem odorów na COŚ (77% uciążliwości zapachowej) są instalacje i obiekty związane z gospodarką osadową, tj. tymczasowy plac składowy (4 poletka osadowe o powierzchni łącznej ok. 10 ha), na którym do maja 2011 roku magazynowano osady niewysuszone w Stacji Termicznego Suszenia Osadów. We wrześniu 2011 r. zakończył się wywóz osadów zgromadzonych na poletkach, a ich teren został uporządkowany i wysiany trawą. Poletka nie będą już miejscem do składowania osadów, a tym samym źródłem powstawania odorów.

Pozostałe 23 % uciążliwości zapachowej przypada na 4 osadniki wstępne (15 %), 6 bioreaktorów (5%) oraz obiekty zhermetyzowane (3%). Ich hermetyzacja przewidziana w III etapie hermetyzacji COŚ, rozpoczynającym się w latach 2012-2014 uszczelnieniem osadników wstępnych.

Po całkowitym zhermetyzowaniu obiektów uciążliwość zapachowa COŚ powinna być skutecznie zminimalizowana. Nie oznacza to jednak, że nieprzyjemny zapach z oczyszczalni przestanie być w ogóle odczuwalny. Specyfika pracy oczyszczalni ścieków polega na tym, że od czasu do czasu konieczne są przeglądy obiektów i ich wietrzenie, co również jest związane z chwilową emisją odorów.