Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

AQUANET SA informuje o rozpoczęciu inwestycji pn. „Kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej”.

Informujemy także, że w dniu 22 lutego br. (środa) o godz. 18:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu, przy ul. Jesionowej 14 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców dotyczące realizacji powyższej inwestycji.

Cel inwestycji:
Stworzenie możliwości rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zlokalizowanych w pd-zach części Miasta Poznania powyżej ul. Głogowskiej, między innymi Kotowa, Fabianowa, a także Miasta Lubonia.

Istniejący kolektor Junikowski na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Samotnej jest przeciążony, co uniemożliwia rozwój infrastruktury kanalizacyjnej.

Zakres zadania obejmuje budowę:
• rurociągu tłocznego: DN700 mm  na długości 2 520,0 mb
• kolektora grawitacyjnego: DN1400 mm na długości 1 122,0 mb
• przepompowni ścieków o przepustowości: Q = 580 l/s.

Roboty budowlano-instalacyjne prowadzone będą w ulicach:
- Samotna,
- Leszczyńska,
- Ostatnia,
a także w rejonie skrzyżowania ulic Głogowskiej i Ostatniej (budowa przepompowni).

Roboty w ul. Ostatniej oraz ul. Leszczyńskiej rozpoczną się w marcu 2017 roku. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień) prowadzone będą prace w skrzyżowaniu ww ulic, co będzie wiązało się prawie z całkowitym wyłączeniem skrzyżowania z ruchu samochodowego.
Komunikacja autobusowa (nr 75) będzie poruszała się objazdem ulicami:
• Bohaterów Westerplatte,
• H. Kołłątaja,
• Opolską.
Przy tych ulicach zlokalizowane będą tymczasowe przystanki autobusowe – zgodnie z zamieszczonym schematem objazdu.

Całkowita wartość inwestycji to około 33 500 000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI”.

Aquanet zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przy prowadzonych pracach zminimalizować utrudnienia oraz umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji.

Informacji na temat inwestycji można uzyskać:

  • poprzez e-mail: junikowski@aquanet.pl
  • kontakt bezpośredni z Koordynatorem Kontraktu: Agnieszka Gabrysiak, tel. 61 8359 159, 785 01 06 30, agnieszka.gabrysiak@aquanet.pl

 

 

POWRÓT DO LISTY