Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Informacje dla firm asenizacyjnych

21/08/2019

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi przy kracie gęstej Huber ROTAMAT® Ro1, w dniu 27.08.2019 r. stacja zlewna w Luboniu będzie czynna od godziny 12:00.
Przepraszamy za utrudnienia.

 

 


Informujemy, że z dniem 1 stycznia wprowadza się nowy regulamin korzystania ze stacji zlewnych ze zmianami w zakresie:
§4 Punkt 3 Dostawcy zakazuje się
c) Palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Stacji zlewnej.

§6 Telefony kontaktowe
a) W zakresie działania urządzeń stacji zlewnej całodobowo pod nr telefonu 723 003 197


1.02.2019

W związku z korektą godzin otwarcia stacji zlewnych wprowadza się aktualizację Regulaminu.


28.12.2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu ceny za ścieki dowożone do stacji zlewnych ekspolatowanych przez Aquanet SA w 2019 roku nie uleganą zmianie.

Obowiązujące ceny z roku 2018:

ścieki bytowe i przemysłowe  9,20 zł netto
ścieki z ROD  21,26 zł netto
ścieki z toalet  21,26 zł netto

 

Dziękując Państwo serdecznie za dotychczasową współpracę życzymy w Nowym Roku szczęścia i pomyślności!


16.07.2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ŚCIEKÓW Z RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH (ROD)

Informujemy, że ścieki dostarczane do stacji zlewnych eksploatowanych przez Spółkę Aquanet,  ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie ogródków działkowych, przy posesjach zamieszkiwanych na stałe przez ich użytkowników, są traktowane jako ścieki bytowe.

Dla pozostałych użytkowników ROD korzystających z ogródków sezonowo lub posiadających zbiorniki zbiorcze cena usługi wywozu nieczystości ciekłych świadczonych przez firmy asenizacyjne kształtowana jest rynkowo i jest uwolniona spod reżimu górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ogłoszonej w Uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 5.12.2017r., tj. 28 zł za 1m3 (z VAT).
Powyższe zasady odbioru ścieków z ROD dotyczą wszystkich ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania i gmin przyległych.

Dodatkowo przypominamy ceny netto przyjmowania ścieków dowożonych na stacjach zlewnych eksploatowanych przez Aquanet SA  w podziale na ich rodzaje:

Ścieki dowożone do punktów zlewnych    9,20
Ścieki dowożone do punktów zlewnych z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych   21,26
Ścieki dowożone do punktów zlewnych z toalet przenośnych   21,26

18.05.2018

Dział Oczyszczania Ścieków Aquanet SA wprowadza z dniem 20.05.2018 zmianę godzin otwarcia stacji zlewnej ścieków dowożonych na LOŚ:
-  od poniedziałki do soboty w godz. od 7:00 do 20:00.
-  w niedzielę w godz. od 7:00 do 20:00 (jeden ciąg zrzutowy)

 

 

 

Regulamin stacji zlewnych

Stacje zlewne

Procedura zawierania umów

Kontakt

Wzory załączników