Rozpocznij wpisywanie...

Informacje dla firm asenizacyjnych

AKTUALNOŚCI

 

Cena ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet SA wynosi

9,20 zł/m3 (9,94 zł brutto), cena obowiązuje od 1.01.2018 roku.

 

8.11.2018

W związku z ogłoszeniem 12 listopada dniem wolnym od pracy stacje zlewne w Swarzędzu oraz Luboniu będą zamknięte.

Pozostałe zlewnie czynne będą bez zmian.

 

6.11.2018

Informujemy, iż z uwagi na uszkodzenie bram na stacji zlewnej w Mosinie czynny jest tylko jeden ciąg zrzutowy.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

16.07.2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ŚCIEKÓW Z RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH (ROD)

Informujemy, że ścieki dostarczane do stacji zlewnych eksploatowanych przez Spółkę Aquanet,  ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie ogródków działkowych, przy posesjach zamieszkiwanych na stałe przez ich użytkowników, są traktowane jako ścieki bytowe.

Dla pozostałych użytkowników ROD korzystających z ogródków sezonowo lub posiadających zbiorniki zbiorcze cena usługi wywozu nieczystości ciekłych świadczonych przez firmy asenizacyjne kształtowana jest rynkowo i jest uwolniona spod reżimu górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ogłoszonej w Uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 5.12.2017r., tj. 28 zł za 1m3 (z VAT).
Powyższe zasady odbioru ścieków z ROD dotyczą wszystkich ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania i gmin przyległych.

Dodatkowo przypominamy ceny netto przyjmowania ścieków dowożonych na stacjach zlewnych eksploatowanych przez Aquanet SA  w podziale na ich rodzaje:

Ścieki dowożone do punktów zlewnych    9,20
Ścieki dowożone do punktów zlewnych z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych   21,26
Ścieki dowożone do punktów zlewnych z toalet przenośnych   21,26

 

 

2.07.2018

Uprzejmie informujemy, że firmy, które zadeklarowały chęć otrzymywania faktur elektronicznych otrzymają je na swoje skrzynki emailowe.

 

18.05.2018

Dział Oczyszczania Ścieków Aquanet SA wprowadza z dniem 20.05.2018 zmianę godzin otwarcia stacji zlewnej ścieków dowożonych na LOŚ:
-  od poniedziałki do soboty w godz. od 7:00 do 20:00.
-  w niedzielę w godz. od 7:00 do 20:00 (jeden ciąg zrzutowy)

 

 

 

Regulamin stacji zlewnych

Stacje zlewne

Procedura zawierania umów

Kontakt

Wzory załączników