Rozpocznij wpisywanie...

Jak zmienić dane w umowie?

Zmiana danych w umowie

W przypadku zmiany danych zawartych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, formy organizacyjnej itp.) należy zgłosić się osobiście do Działu lub Punktu Obsługi Klienta wraz z wypełnionym wnioskiem o zmianę danych objętych umową (lub wypełnić go na miejscu) oraz dokumentem potwierdzających nowe dane (np. nowy dowód osobisty).

Wniosek można przesłac również drogą mailową (klient@aquanet.pl) lub złożyć przez EBOK (ebok.aquanet.pl)

Kontakt:
Punkt Obsługi Klienta                                                                                   Punkt Obsługi Klienta
ul. Dolna Wilda 126                                                                                     ul. Piątkowska 117/119
61-492 Poznań                                                                                                  60-648 Poznań

Poniedziałek: 7:00 - 17:00                                                                              Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 16:00                                                                        Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

tel. 61 8359 208, 61 8359 893, 61 8359 035, 61 8359 898
fax 61 8359 063

e-mail: klient@aquanet.pl