Rozpocznij wpisywanie...

Kodeks Etyki Aquanet SA

 

 

Działanie zgodne z zasadami etyki i prawa jest dla nas bardzo ważne. Dlatego też wszyscy interesariusze mają możliwość zgłaszać wszelkie naruszenia niezgodne z zapisami zawartymi w Kodeksie Etyki Aquanet SA.

Naruszenia można zgłaszać poprzez wypełnienie dostępnego poniżej formularza i wysłanie go do Rady Etyki, na adres e-mail: rada.etyki@aquanet.pl

Formularz zgłoszenia naruszenia Kodeksu Etyki