Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Komunikat

01/06/2018

Szanowni Klienci,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowych taryf dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych na obszarze działania Aquanet SA. 
Taryfy wejdą w życie z dniem 6 czerwca 2018 roku i obowiązywać będą przez okres trzech lat. Składają się one z następujących elementów:
1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ
NA OBSZARZE DZIAŁANIA AQUANET SA

Wysokość cen za dostarczoną wodę obowiązujących w mieście Poznaniu, Luboniu, Puszczykowie i gminach: Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, Kórnik, Mosina, Suchy Las, Brodnica, Rokietnica, Dopiewo i Kostrzyn.

 

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych obowiązujących we wszystkich miastach i gminach

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53

 

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI 

NA OBSZARZE DZIAŁANIA AQUANET SA

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w mieście Poznaniu, Luboniu i w gminie Dopiewo

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 6,03 6,51
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 6,03 6,51

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w mieście Puszczykowie i w gminie Mosina

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 8,80 9,50
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 9,50

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w gminie Kórnik

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 6,77 7,31
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 6,77 7,31

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w gminie Suchy Las

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 6,28 6,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 6,28 6,78

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w gminie Swarzędz , Czerwonak, Murowana Goślina, Skoki i Pobiedziska

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 7,63 8,24
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 7,63 8,24

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, obowiązujących we wszystkich miastach i gminach

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odp./m-c 10,25 11,07
2. Pozostali odbiorcy zł/odp./m-c 31,61 34,16

 

Wysokości cen i opłat jednostkowych brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

Informację o taryfie, zasadach i sposobach rozliczania odbiorców usług zawiera dostępna na stronie internetowej Aquanet SA „Instrukcja rozliczania odbiorców korzystających z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez Aquanet SA”. Dodatkowo zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.aquanet.pl, gdzie znajdziecie dodatkowo: oferty usług świadczonych przez Aquanet, wszystkie niezbędne formularze, wnioski, cenniki i regulaminy naszej Spółki. Zachęcamy również do skorzystania z E-FAKTURY oraz z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK).

Zarząd
Aquanet SA

 

 

Komunikat do pobrania