Rozpocznij wpisywanie...

Konkursy na działania charytatywne

Konkurs charytatywny organizowany przez Aquanet SA pt. "Niepełnosprawni siłacze" został rozstrzygnięty!

Spośród nadesłanych wniosków Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie następującym organizacjom:

  • Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Otwarte Drzwi" w wysokości 53.515 z zł;
  • Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka  w wysokości 14.130 zł;
  • Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia" w wysokości 9.270 zł;
  • Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek" w wysokości 3.085 zł.

Przelanie środków nastąpi po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy darowizny.

Gratulujemy!

 

 

Konkurs charytatywny pt. "Okaż kulturę i chroń naturę": 

Spośród nadesłanych wniosków Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie następującym organizacjom:

  • Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w wysokości 48.090 zł;
  • Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody Salamandra w wysokości 31.910 zł.

Przelanie środków nastąpi po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy darowizny.

Gratulujemy!

 

Konkurs charytatywny pt. "Mamy haka na raka":

Spośród nadesłanych wniosków Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie następującym organizacjom:

  • Fundacji Serdecznik w wysokości 25.930 zł;
  • Społecznej Fundacji Ludzie dla Ludzi  w wysokości 20.000  zł.
  • Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu w wysokości 34.070 zł.

Przelanie środków nastąpi po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy darowizny.

Gratulujemy!