Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Kontakt z Aquanet S.A. w czasie zagrożenia epidemicznego

22/04/2020

Obszar realizacji inwestycji:

1) W sprawach dotyczących realizacji inwestycji własnych:

 • W przypadku zadań inwestycyjnych w toku komunikacja z Koordynatorami, Inspektorami Nadzoru, Specjalistami ds. Rozliczeń i pracownikami Administracyjnymi odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • Wszelkie zapytania związane z realizacją inwestycyjnych robót budowalnych prosimy przesyłać na adresy mailowe robert.adamczak@aquanet.pl i magdalena.malyszczyk-walczewska@aquanet.pl. Do każdej sprawy zostanie przydzielona osoba z uwzględnieniem podziału na rejony, w których prowadzone są roboty.
 • W przypadku fizycznego podpisania Umowy (tak jak to miało miejsce do tej pory):
 1. Informujemy Wykonawców, że z uwagi na obecną sytuację będziemy respektować, a także sami   przesyłać Umowy w wersji zeskanowanej - po ich podpisaniu przez osoby upoważnione.
 2. W przypadku procedowania zawarcia umowy w oparciu o zeskanowany dokument, zobowiązujemy Wykonawców do przesłania/dostarczenia fizycznie podpisanej umowy, niezwłocznie po unormowaniu się obecnej sytuacji – tj. faktycznej możliwości nadania umowy drogą pocztowa czy za pośrednictwem kuriera.
 • Bieżąca obsługa kontraktów prowadzona jest drogą elektroniczną.
 • W przypadku kluczowych dokumentów kontraktowych (np. POC, wnioski o zmianę, Protokoły Konieczności, wnioski o zatwierdzenie podwykonawcy etc.), prosimy stosować wytyczne jak dla umów.
 • Przeprowadzenie odbiorów następuje w ramach indywidualnych uzgodnień z osobą odbierającą.
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia odbioru końcowego – z adnotacją, że termin przeglądu zostanie zwołany w odrębnym trybie w ramach obowiązującej gwarancji.
 • Istnieje możliwość opiniowania inspekcji CCTV po dostarczeniu przez Wykonawcę filmu. Wykonawcy robót mogą przesyłać filmy z inspekcji TV poprzez chmurę Aquanet do zaopiniowania – po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Aquanet S.A. - pod nr tel. 601 147 248. Filmy muszą zawierać uzupełniony formularz zlecenia dla inwestorów zewnętrznych lub wniosek o zaopiniowanie dla inwestycji AQUANET S.A.
 • Rozruchy przepompowni ścieków - wszelkie decyzje będą podejmowane indywidualnie.
 • Dokumenty przygotowane do odbioru należy złożyć w szczelnie zapakowanym kartonie/segregatorze opisanym imieniem i nazwiskiem Inspektora nadzoru / Specjalisty ds. odbiorów sieci i przyłączy wod.- kan. na wartowni Poznań Dolna Wilda 126.
 • Dostarczone dokumenty podlegają 48 godzinnej kwarantannie i będą odbierane przez pracowników raz w tygodniu, w poniedziałki.
 • Preferowane jest również przygotowanie dokumentacji w formie elektronicznej, wszelkie uwagi oraz dokumenty zostaną przekazane do Wykonawcy/ Inwestora  mailowo lub telefonicznie, co będzie podstawą do późniejszego wystawienia dokumentu w formie papierowej.
 • Dla inwestycji kubaturowych realizowanych na terenie Spółki zasady odbiorów częściowych i końcowych będą uzgadniane indywidualnie.
 • Rozliczenia odebranych robót przez Inspektora Nadzoru odbywają się w sposób planowy i są weryfikowane na bieżąco – nie dopuszczamy do sytuacji zatrzymania możliwości rozliczenia robót w przypadku innym niż powyżej (zakończenie robót, rozruchy obiektów technologicznych). Wykonawcy są zobligowani do przekazywania dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną.
 • Obieg faktur prosimy przesyłać elektronicznie na adres odbiorefaktury@aquanet.pl.

2) W sprawach dotyczących odbiorów sieci i przyłączy wod. – kan. inwestycji zewnętrznych:

 • W przypadku trwających robót prosimy Wykonawców oraz Inwestorów o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z Inspektorem Nadzoru/ Specjalistą ds. odbiorów sieci i przyłączy prowadzącym sprawę.
 • W przypadku rozpoczęcia robót prosimy o elektroniczne złożenie druku zgłoszenia realizacji sieci lub zamiaru realizacji przyłącza na adres robert.adamczak@aquanet.pl i magdalena.malyszczyk-walczewska@aquanet.pl. Przydzielony Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy skontaktuje się z Inwestorem drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 • Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

3) W sprawach dotyczących wykupu urządzeń sieci wod. – kan. zrealizowanych przez Inwestorów Zewnętrznych:

 • W przypadku trwających wykupów prosimy Inwestorów o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą prowadzącą sprawę.
 • W przypadku nowych wniosków, Inwestor Zewnętrzny pobiera wniosek ze strony Spółki i wypełnia go, a następnie przesyła komplet dokumentów pocztą tradycyjną na adres AQUANET S.A. Poznań Dolna Wilda 126 z dopiskiem IB Wykupy. Przydzielony Specjalista ds. Wykupów skontaktuje się z Inwestorem Zewnętrznym drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 • Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.
Umów wizytę
w Punkcie Obsługi
Klienta Aquanet

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Rozumiem