Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Kontakt z Aquanet S.A. w czasie zagrożenia epidemicznego

30/10/2020

Obszar realizacji inwestycji:

1) W sprawach dotyczących realizacji inwestycji własnych:

• W przypadku zadań inwestycyjnych w toku komunikacja z Koordynatorami, Inspektorami Nadzoru, Specjalistami ds. Rozliczeń i pracownikami Administracyjnymi odbywa się drogą elektroniczną
lub telefonicznie.

• Wszelkie zapytania związane z realizacją inwestycyjnych robót budowalnych prosimy przesyłać na adresy mailowe robert.adamczak@aquanet.pl i magdalena.malyszczyk-walczewska@aquanet.pl Do każdej sprawy zostanie przydzielona osoba z uwzględnieniem podziału na rejony, w których prowadzone są roboty.

• W przypadku fizycznego podpisania Umowy (tak jak to miało miejsce do tej pory):
1. Informujemy Wykonawców, że z uwagi na obecną sytuację będziemy respektować,
a także sami   przesyłać Umowy w wersji zeskanowanej - po ich podpisaniu przez osoby upoważnione.
2. W przypadku procedowania zawarcia umowy w oparciu o zeskanowany dokument, zobowiązujemy Wykonawców do przesłania/dostarczenia fizycznie podpisanej umowy, niezwłocznie po unormowaniu się obecnej sytuacji – tj. faktycznej możliwości nadania umowy drogą pocztową czy za pośrednictwem kuriera.

• Bieżąca obsługa kontraktów prowadzona jest drogą elektroniczną.

• W przypadku kluczowych dokumentów kontraktowych (np. POC, wnioski o zmianę, Protokoły Konieczności, wnioski o zatwierdzenie podwykonawcy etc.), prosimy stosować wytyczne jak dla umów.

• Przeprowadzenie odbiorów następuje w ramach indywidualnych uzgodnień z osobą odbierającą i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Preferowane jest wcześniejsze (z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem) uzgodnienie terminu odbioru z osobą odbierającą.

• Istnieje możliwość przeprowadzenia odbioru końcowego – z adnotacją, że termin przeglądu zostanie zwołany w odrębnym trybie w ramach obowiązującej gwarancji.

• Istnieje możliwość opiniowania inspekcji CCTV po dostarczeniu przez Wykonawcę filmu. Wykonawcy robót mogą przesyłać filmy z inspekcji TV poprzez chmurę Aquanet do zaopiniowania – po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Aquanet S.A. - pod nr tel. 601 147 248.
Filmy muszą zawierać uzupełniony formularz zlecenia dla inwestorów zewnętrznych lub wniosek
o zaopiniowanie dla inwestycji AQUANET S.A.

• Rozruchy przepompowni ścieków – preferowane jest uzgodnienie terminu z osobą odbierającą dane roboty, wszelkie decyzje będą podejmowane w wyniku indywidualnych ustaleń.

• Sposób przekazania dokumentów odbiorowych należy ustalić z inspektorem nadzoru / Specjalistą ds. odbiorów sieci i przyłączy wod. - kan.

• Preferowane jest również przygotowanie dokumentacji w formie elektronicznej, wszelkie uwagi oraz dokumenty zostaną przekazane do Wykonawcy/ Inwestora mailowo lub telefonicznie, co będzie podstawą do późniejszego wystawienia dokumentu w formie papierowej.

• Dla inwestycji kubaturowych realizowanych na terenie Spółki zasady odbiorów częściowych i końcowych będą uzgadniane indywidualnie.

• Rozliczenia odebranych robót przez Inspektora Nadzoru odbywają się w sposób planowy i są weryfikowane na bieżąco – nie dopuszczamy do sytuacji zatrzymania możliwości rozliczenia robót w przypadku innym niż powyżej (zakończenie robót, rozruchy obiektów technologicznych). Wykonawcy są zobligowani do przekazywania dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną.

• Obieg faktur prosimy przesyłać elektronicznie na adres odbiorefaktury@aquanet.pl.

2) W sprawach dotyczących odbiorów sieci i przyłączy wod. – kan. inwestycji zewnętrznych:

• W przypadku trwających robót prosimy Wykonawców oraz Inwestorów o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z Inspektorem Nadzoru/ Specjalistą ds. odbiorów sieci i przyłączy prowadzącym sprawę.

• W przypadku rozpoczęcia robót prosimy o elektroniczne złożenie druku zgłoszenia realizacji sieci lub zamiaru realizacji przyłącza na adres: klient@aquanet.pl, robert.adamczak@aquanet.pl i magdalena.malyszczyk-walczewska@aquanet.pl. Przydzielony Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy skontaktuje się z Inwestorem drogą telefoniczną lub elektroniczną.

• Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

3) W sprawach dotyczących wykupu urządzeń sieci wod. – kan. zrealizowanych przez Inwestorów Zewnętrznych:

• W przypadku trwających wykupów prosimy Inwestorów o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą prowadzącą sprawę.

• W przypadku nowych wniosków, Inwestor Zewnętrzny pobiera wniosek ze strony Spółki i wypełnia go, a następnie przesyła komplet dokumentów pocztą tradycyjną na adres AQUANET S.A. Poznań Dolna Wilda 126 z dopiskiem IB Wykupy. Przydzielony Specjalista ds. Wykupów skontaktuje się z Inwestorem Zewnętrznym drogą telefoniczną lub elektroniczną.

• Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

Umów wizytę
w Punkcie Obsługi
Klienta Aquanet

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Rozumiem