Rozpocznij wpisywanie...

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków (LOŚ) zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Serbskiej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów i pełną przeróbką wytwarzanych osadów ściekowych. Obiekty tej oczyszczalni umożliwiają przyjęcie 50 000 m3 (50 mln litrów) ścieków na dobę, co szacunkowo odpowiada ilości ścieków odbieranych od 270 000 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta.

Galeria