Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Nasza H2O

20/06/2018

Aquanet produkuje wysokiej jakości wodę pitną, którą każdego dnia spożywa niemal 900 tysięcy mieszkańców Poznania, Lubonia, Puszczykowa, Mosiny, Swarzędza, Czerwonaka, Suchego Lasu, Brodnicy, Kórnika, Murowanej Gośliny, Rokietnicy, Tarnowa Podgórnego, Dopiewa, Komornik i Kleszczewa. Z należytą starannością dbamy, by walory smakowe naszej kranówki, jak również sposoby jej dystrybucji w pełni zadowalały Klientów Spółki. Z dumą przyznajemy, że w dziedzinie usług wodociągowych jesteśmy profesjonalistami.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii podczas produkcji i dystrybucji wody, nasza kranówka jest smaczna i bezpieczna dla zdrowia. Świadczą o tym wyniki regularnych kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Woda wtłaczana do Poznańskiego Systemu Wodociągowego spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz. 2294), a także Dyrektywy Unii Europejskiej (98/83/EC). Można bez obaw pić ją bezpośrednio z kranu.

W tej kwestii zaufało nam w 2017 r. 52% ankietowanych mieszkańców aglomeracji poznańskiej, przy czym tak wysoki trend utrzymuje się od roku 2013. 

Sprawdzoną metodą całodobowej kontroli jakości wody jest biomonitoring oparty na małżach. W 2017 r. zainstalowaliśmy już trzeci taki system w Aquanecie, tym razem w stacji uzdatniania wody w Gruszczynie.

Ogromny wpływ na lepszą jakość naszej wody miała zakończona w  2015 modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie, a wraz z nią wprowadzenie nowej technologii uzdatniania wody. W roku 2016 natomiast dla osiągnięcia jeszcze lepszej jakości wody w całym systemie, przyczyniła się nowa pompownia sieciowa na SUW „Wiśniowa” wraz z montażem lamp UV. Wpłynęło to korzystnie na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego wody poprzez zmniejszenie stosowanych środków dezynfekcyjnych.

W 2017 r. wyprodukowaliśmy około 46,3 mln m³ wody, pozyskanej z 17 ujęć i uzdatnionej w 16 stacjach zlokalizowanych na terenie Poznania oraz gmin ościennych: Mosina, Swarzędz, Kórnik, Murowana Goślina i Suchy Las.

Woda z Aquanetu transportowana jest siecią wodociągową o długości prawie 2,5 tys. km, którą systematycznie sprawdzamy, remontujemy, wymieniamy oraz rozbudowujemy.