Rozpocznij wpisywanie...

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie Ścieków

Odbieramy i oczyszczamy ścieki w sposób profesjonalny, zgodnie z normami określonymi przez pozwolenia wodno-prawne oraz obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska. Nasze technologie umiejętnie dostosowujemy do wymagań rynkowych. Zależy nam wyłącznie na efektywnym, niezawodnym i bezpiecznym dla środowiska funkcjonowaniu wszystkich obiektów i sieci kanalizacyjnych.

Aquanet obsługuje sześć oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w: Poznaniu (Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków), Koziegłowach (Centralna Oczyszczalnia Ścieków), Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie.

W roku 2017 nasze oczyszczalnie przyjęły i oczyściły 59,3 mln m³ ścieków, poddając je obróbce mechaniczno- biologicznej z usuwaniem biogenów..

Zapewnienie prawidłowej przepustowości dla eksploatowanej przez Aquanet kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 2145,2 km jest naszym priorytetem. By zminimalizować ryzyko występowania zatorów czy też zarwania systemu kanalizacyjnego prowadzimy systematyczne przeglądy, audyty i czyszczenie sieci.

 

Usprawniamy procesy oczyszczania ścieków

W 2017 r. prowadziliśmy zarówno działania podnoszące wydajność oczyszczalni ścieków, jak i obniżające emisję nieprzyjemnych zapachów.

Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków kontynuowaliśmy testy „strącania wstępnego” na osadnikach wstępnych, mając na względzie wzrost produkcji biogazu i poprawę odwadniania osadów po fermentacji. W Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków zwiększyliśmy zakres wykorzystania piasku do odzysku poprzez montaż w hali krat separatora wypłukującego z piasku związki organiczne. Przystosowaliśmy do pracy zdalnej budynek zagęszczarek osadu nadmiernego. Z kolei w oczyszczalni ścieków w Borówcu podnieśliśmy efektywność bioreaktorów dokonując ich technologicznego oczyszczenia po raz pierwszy od zakończenia modernizacji obiektu w 2013 r.

Ważną inwestycją w 2017 r. była dalsza modernizacja oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie w zakresie części
mechanicznej, osadowej i biologicznej wraz z rozbudową układu biofiltracji powietrza.

W celu obniżenia emisji odorów z terenów oczyszczalni ścieków należących do Spółki – systematycznie kontrolowaliśmy pracę 35 instalacji do oczyszczania powietrza. Ponadto na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków zakończyły się pozytywnie testy redukcji wysokich stężeń siarkowodoru na poszczególnych obiektach technologicznych.

 

Zagospodarowanie osadu i produkcja biogazu

W 2017 r. we wszystkich oczyszczalniach Aquanetu wyprodukowano 80 tys. ton osadu pościekowego, tj. o 5 tys. ton więcej niż w roku ubiegłym. Procesowi termicznego suszenia polegającego na odparowaniu wody, poddano 13 tys. ton osadu. Powstały w efekcie bezwonny i bezpieczny ekologicznie granulat w ilości 3 tys. ton znalazł zastosowanie w produkcji paliw alternatywnych. Pozostałe 67 tys. ton wywiozły i zagospodarowały w ramach odzysku firmy zewnętrzne.

Podobnie jak w roku 2016 na bardzo wysokim poziomie utrzymała się produkcja biogazu. W Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków wytworzyliśmy aż 10,8 mln m3 biogazu, z czego 9,2 mln m3 spaliliśmy w gazogeneratorach otrzymując 19 mln kWh energii elektrycznej. Wytworzona w ten sposób zielona energia zaspokoiła 58% zapotrzebowania obu obiektów na energię elektryczną. Pozostałe 1,7 mln m3 biogazu zużyliśmy na potrzeby technologiczne i docieplenie obiektów.

 

Jakość ścieków na dopływie i odpływie oraz procent redukcji zanieczyszczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* średnia liczona ze wszystkich edytowanych wyników tj. uwzględniająca spełnienie warunków pozwolenia w zakresie  % redukcji,  jak również temp ścieków poniżej 12oC