Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Oferty pracy

10/04/2019

Jeśli chce Pan/i dołączyć do zespołu pracowników AQUANET SA, a powyżej nie znalazł/a Pan/i interesującej oferty pracy, proszę przesłać aplikację za pomocą formularza aplikacyjnego.

Zostanie ona dodana do bazy aplikacji i będzie rozpatrzona w przypadku otwarcia procesu rekrutacyjnego na stanowisko zgodne z Pana/i preferencjami/kompetencjami.

W celu przejścia do formularza, proszę kliknąć na poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b2c4d44d8ae6406b98dbded48875226e

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy 1) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (RODO art. 6 ust. 1 lit c) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe np. dane dotyczące zdrowia będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmą wspierającym proces rekrutacji z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
1) - t. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu - Dział Personalny i Rozwoju Pracowników
tel. 061 8359 301, 061 8359 302