Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Ogólne informacje o Spółce

28/08/2019

Spółka Aquanet SA działa na terytorium RP i za granicą

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań

Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 835 91 00
fax. 61 835 90 12
adres: www.aquanet.pl
e-mail: klient@aquanet.pl

Adres do wysyłki faktur elektronicznych: odbiorefaktury@aquanet.pl

 

NIP 777-00-03-274
REGON: 630999119

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 290 222,00  zł (w całości opłacony) i składa się z 759 133 864 akcji imiennych serii A, 98 378 877 akcji imiennych serii B, 985 000 akcji serii C, 1 015 000 akcji imiennych serii D, 15 000 000 akcji imiennych serii E, 650 000 akcji imiennych serii F, 234 868 281 akcji imiennych serii G, 3 938 200 akcji imiennych serii H,7 321 000 akcji imiennych serii I,  po 1 zł każda.

Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000234819 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Aquanet jako spółka akcyjna rozpoczęła działalność 25 maja 2005 r.

Obraz przedstawia mapę prezentującą obszar działalności Spółki Aquanet. Na mapie wyróżnieni są obecni akcjonariusze Spółki a mianowicie: Poznań, Kórnik, Luboń, Swarzędz, Mosina, Czerwonak, Murowana Goślina, Puszczykowo, Brodnica, Suchy Las. Mapa pokazuje również hurtowych odbiorców wody są to: Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Tarnowo Podgórne. Na mapie zaznaczono także gminy Ostroróg oraz Mieścisko współpracujące z Aquanet na zasadzie kapitałowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań
2) dane osobowe przetwarzane są w celach:
- korespondencji z klientami, instytucjami oraz pracownikami,
- realizacji umów na świadczenie usług własnych w tym również windykacji należności oraz marketingu,
- realizacji inwestycji,
- ochrony obiektów Spółki w tym monitoringu wizyjnego obiektów Spółki,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganych prawem jest obowiązkowe (umowy na usługi) w pozostałym jest dobrowolne