Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

16/07/2021 drukuj

OŚWIADCZENIE

Aquanet S.A. dotyczące prac w zakresie badań geofizycznych prowadzonych przez PGNiG S.A. na terenie strefy ochronnej ujęcia wody Mosina


W nawiązaniu do oświadczenia Geofizyka Toruń S.A., z dnia 15 lipca 2021 r., dotyczącego prowadzonych przez nią, na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, prac geofizycznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Aquanet S.A. oświadcza co następuje:

Aquanet S.A. jest przedsiębiorstwem, które prowadzi, na terenie aglomeracji poznańskiej (w tym także na terenie gminy Mosina), działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W ramach tej działalności Aquanet zajmuje się między innymi ujmowaniem, uzdatnianiem, i dostarczaniem wody dla całej aglomeracji poznańskiej (około 1 mln mieszkańców).

Ujęcie wody Mosina – Krajkowo, jako główny element Poznańskiego Systemu Wodociągowego, stanowi najważniejsze źródło wody dla całej aglomeracji poznańskiej, z którego pochodzi około 70% pozyskiwanej i dostarczanej odbiorcom wody.

Na podstawie udzielonych PGNiG S.A. koncesji, firma Geofizyka Toruń S.A. (spółka zależna od PGNiG S.A.) prowadzi, na terenie ochrony ujęcia wody Mosina – Krajkowo, prace geofizyczne polegające na wzbudzaniu drgań sejsmicznych ziemi (odczuwalnych nawet dla mieszkańców okolicznych zabudowań). Nie jest prawdą, że badania te prowadzone są całkowicie zgodnie z udzielonymi koncesjami, gdyż koncesje te– odwołując się do wydanych decyzji środowiskowych – wymagają prowadzenia prac w uzgodnieniu, a w przypadku prac sejsmicznych także za zgodą administratora ujęcia wody. Administrator ujęcia (którym jest Aquanet S.A.) takiej zgody na badania sejsmiczne nie wydawał, a nie można także mówić o uzgodnieniu prac, gdyż jednym z bezspornych ustaleń spotkania z udziałem Aquanet S.A. i Geofizyka Toruń S.A. z dnia 22.06.21r. było dostarczenie Aquanet S.A. przez Geofizyka Toruń S.A. mapy z naniesionymi lokalizacjami prac geofizycznych celem ustalenia kolizji z infrastrukturą należącą do Aquanet S.A.

Skutkiem powyższego zaniedbania, Geofizyka Toruń S.A. prowadzi swoje prace sejsmiczne bez zgody administratora ujęcia Mosina-Krajkowo i w bezpośredniej bliskości (z naruszeniem także wewnętrznych regulacji firmy Geofizyka Toruń S.A. co do zachowania bezpiecznych odległości) należącej do Aquanet S.A. infrastruktury wodociągowej, zagrażając jej integralności - co z kolei stwarza realne zagrożenie wystąpienia katastrofy urządzeń wodociągowych znajdujących się zarówno w strefie ochrony ujęcia, jak i poza nią, która pozbawiłaby wody tysięcy mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Wbrew temu, co zdaje się sugerować firma Geofizyka Toruń S.A., prowadzone przez nią prace nie mają charakteru naukowego, tylko są przygotowaniami do wydobywania surowców kopalnych, co stanowi działalność w oczywisty sposób nastawioną na osiąganie zysków finansowych.

Zarówno PGNiG S.A., jak i Geofizyka Toruń S.A. nie przestawiły żadnych dowodów (analiz, opracowań), potwierdzających tezę o braku negatywnego wpływu prowadzonych prac sejsmicznych na środowisko naturalne, a w szczególności na zlokalizowane na terenie prowadzonych badań (przede wszystkim na terenie ujęcia Mosina-Krajkowo) unikatowe złoże wód gruntowych. Aquanet S.A. przedstawiał już stanowiska autorytetów naukowych (jak np. prof. J. Przybyłek) zwracających uwagę na takie zagrożenie (w szczególności polegające na zanieczyszczeniu złoża w wyniku wprowadzenia jego warstw w fazę wstrząsów sejsmicznych). Aglomeracja poznańska nie ma alternatywy dla tego ujęcia, jego degradacja skutkować będzie nieodwracalną katastrofą humanitarną.

Nie jest prawdą, że prowadząca badania firma Geofizyka Toruń S.A. nie przeprowadza „żadnych wierceń na terenie prowadzonych badań”. Wiercenia takie stwierdzono w bezpośrednim otoczeniu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo.

Nieprawdą są także stwierdzenia, jakoby na skutek „pomyłkowego” naruszenia przez firmę Geofizyka Toruń S.A. granic strefy bezpośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo doszło do rozlokowania jedynie 6 czujników sejsmicznych na jej obrzeżu. Pracownicy Aquanet S.A. stwierdzili fakt rozmieszczenia 16 takich czujników w głębi strefy ochrony bezpośredniej (przy samych studniach). Za gołosłowne należy uznać twierdzenia, jakoby ogrodzenie strefy bezpośredniej ochrony ujęcia było „niekompletne” i „nieoznakowane”.

W związku z powyższym, Aquanet S.A. podkreśla, że wszelkie jej działania, mające na celu ograniczenie nieuprawnionej i zagrażającej środowisku naturalnemu i zasobom wody pitnej służących mieszkańcom aglomeracji poznańskiej działalności, ukierunkowane są na ochronę interesów mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Jednocześnie zmierzają one do zapobiegania powstaniu ryzyka w zakresie wystąpienia jakiekolwiek sytuacji pogarszającej jakość wody pitnej lub jej dostępność, która to mogłaby mieć daleko idące konsekwencje polegające w skrajnym przypadku na przerwaniu dostaw wody. Ponadto działania te są zgodne z prawem i uzasadnione, a przedstawiane opinii publicznej informacje na ten temat całkowicie zgodne z prawdą.

POWRÓT DO LISTY
Umów wizytę
w Punkcie Obsługi
Klienta Aquanet

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Rozumiem