Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Planowane inwestycje

02/10/2012

W najbliższych planach inwestycyjnych Aquanet zarezerwowano środki finansowe na hermetyzację osadników wstępnych w celu wyeliminowania ostatniej uciążliwości zapachowej wykazywanej w badaniach od 1994 roku z tego rejonu oczyszczalni.

Hermetyzacja obiektów części mechanicznej i osadowej - III etap

Realizacja:

    - Projekt: 2011
    - Wykonanie: II poł. 2014 - 2016

Zakres zadania:

    - przykrycie kanałów otwartych: 4 osadników

Hermetyzacja tak dużych powierzchniowo obiektów jest wyzwaniem dla Aquanetu. W tym zakresie Spółka poszukuje najlepszych technologicznie rozwiązań, opierając się m.in. na doświadczeniach oczyszczalni ścieków z USA (Atlanta, Miami).

 

 

Uszczelnienie osadników wstępnych będzie polegało na ich modernizacji oraz budowie na każdym z nich pokrywy o średnicy 52 metrów wraz z instalacją oczyszczania powietrza. Takie pokrywy muszą być odpowiednio sztywne i wytrzymałe. Dodatkowa trudność polega na skutecznym oczyszczaniu powietrza, które gromadzić się będzie pod kopułą. Najnowocześniejszą metodą ich niwelowania jest oczyszczanie powietrza na bazie elektrofiltrów, polegające na oczyszczaniu powietrza z wykorzystaniem wyładowań elektrycznych. W tym procesie wytwarza się ozon, który jako silny utleniacz wiąże związki chemiczne w nieszkodliwe i bezzapachowe substancje.

Termin realizacji
Projekt budowlany i testy skuteczności instalacji utylizacji biogazów - 2011 r.
Prace inwestycyjne - II połowa 2014 r. - 2016

Koszty
Prace projektowe: 385 tys. zł
Prace inwestycyjne: ok. 35 mln zł (finansowanie: środki własne oraz Fundusz Spójności Unii Europejskiej)

Efekty
Po zakończeniu inwestycji zminimalizowane zostanie oddziaływanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków na środowisko i zgodnie z przepisami ograniczone do granicy terenu oczyszczalni.