Rozpocznij wpisywanie...

Praca

 

AQUANET SA jako pracodawca

Aquanet SA należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. To największa w Wielkopolsce firma zajmująca się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem zimnej wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także świadczeniem usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Z naszych usług korzystają mieszkańcy Poznania oraz okolicznych gmin.

Aquanet SA zatrudnia obecnie ponad 800 osób, pracujących w różnych obiektach Spółki, na terenie Poznania i okolicznych gmin.

Dzięki różnorodności wiekowej zatrudnianych pracowników udało nam się w firmie połączyć wiedzę ekspercką z entuzjazmem i otwartością na nowe rozwiązania.

Od lat wspieramy przedsięwzięcia kulturalne, ekologiczne, społeczne - także te podejmowane przez organizacje pozarządowe. A wszystko to w "Trosce o pokolenia".

Działamy na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej oraz budowy świadomej odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Działania te są prowadzone w  ramach flagowego projektu, jakim jest Akcja Edukacyjna „Plusk”.

Pod hasłem „Płyń z pomocą” prężnie udziela się nasz zespół wolontariuszy. Został on uznany za najlepszy wolontariat pracowniczy 2018 r. w XIX edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku.
Inwestujemy również w młodzież szkolną i kształcenie przyszłych pracowników. Objęliśmy patronatem klasę w Zespole Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu.

W ramach programu AQUASTAŻ „Naturalne środowisko Twojego sukcesu” organizujemy wakacyjne, płatne staże dla studentów. Stażyści, pod okiem doświadczonych specjalistów z danej dziedziny, realizują 3-miesięczne projekty oparte o potrzeby biznesowe Spółki.

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzane będą przez okres wyrażonej przez Panią/Pana zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu - Dział Personalny i Rozwoju Pracowników
tel. 061 8359 301, 061 8359 302