Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Proces oczyszczania ścieków

24/04/2012

Oczyszczanie mechaniczne

Ściek doprowadzany jest do oczyszczalni grawitacyjnie dwoma kanałami. Pierwszym etapem usuwania zanieczyszczeń jest skierowanie ścieku do hali krat. Całość przepływa przez kraty rzadkie (kanał o szerokości 2,5 m z siatką pręcików oddalonych od siebie o 40 mm), a następnie przez kraty gęste (kanał o szerokości 1,8 m z siatką pręcików oddalonych od siebie o 6 mm). Na kratach zatrzymywane są skratki, czyli największe zanieczyszczenia, które wyrzucamy do kanalizacji (np. resztki jedzenia). Zatrzymane na kratach zanieczyszczenia transportowane są do prasopłuczek, które płuczą i odwadniają skratki. Z kolei piasek ze ścieku zatrzymywany jest w piaskownikach. Tak uzyskane odpady stałe (skratki i piasek) są przekazywane do kontenerów wywożonych na wysypiska śmieci.

Po usunięciu piasku ścieki zawierają zanieczyszczenia organiczne rozpuszczone, koloidalne i zawiesinę. W osadnikach wstępnych dokonuje się usunięcia zawiesin łatwo opadających poprzez zapewnienie wystarczająco powolnego przepływu laminarnego ścieków (warstwy ścieków nie mieszają się), pozwalającego opaść zawiesinom, które mają masę niewiele większą od wody. W osadnikach wstępnych w wyniku procesu sedymentacji (opadania pod wpływem grawitacji lub siły bezwładności) następuje oddzielenie łatwo opadających zawiesin organicznych od ścieków. W osadnikach wstępnych zachodzi również odtłuszczanie.


W ciągu roku ze ścieków odbieranych na COŚ jest około 400 ton skratek,1 300 ton piasku i 80 000 ton osadu. Przed taką ilością zanieczyszczeń chronimy Wartę!


Oczyszczanie biologiczne

Pozbawiony już piasku i skratek ściek poddawany jest działaniu mikroorganizmów, które w 6 bioreaktorach "żywią się" związkami węgla, azotu i fosforu i tym samym je skutecznie usuwają. Związków tych należy się pozbyć, gdyż są niebezpieczne dla ekosystemów wodnych.

Tak przetworzone ścieki trafiają do osadników wtórnych, w których osadzają się zanieczyszczenia. Część z nich wraca powtórnie do obróbki w bioreaktorach, a reszta wędruje do obiektów gospodarki osadowej celem ich zagęszczenia. Ponadto, oczyszczony ściek z osadników wtórnych tafia do rzeki Warty. Zmieszane osady trafiają do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych, gdzie w temperaturze 35 oC w wyniku beztlenowej fermentacji przez około 30 dni następuje rozkład związków organicznych. W tym czasie powstaje biogaz (w ilości ok. 16 000 m3/dobę), który następnie spalany jest w Stacji Gazogeneratorów w celu produkcji tzw. "zielonej energii". Wyprodukowana energia pokrywa ok. 50% zapotrzebowania na energię elektryczną całej oczyszczalni.


Proces oczyszczania ścieków. Kliknij, aby powiększyć.

Przefermentowany i odgazowany osad trafia do zbiorników uśredniających, następnie odwadniany jest na prasach taśmowych do stężenia suchej masy ok. 20%. Tak powstała mas trafia do Stacji Termicznego Suszenia Osadów, gdzie docelowo powstaje wysoko energetyczny i bezpieczny higienicznie granulat o średnicy powyżej 2 mm.

Ścieki, które trafiają na COŚ potrzebują 24 godzin, aby przejść cały proces oczyszczania.

 

Schemat technologiczny Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Kliknij, żeby powiększyć