Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Program naprawczy

11/04/2012

Centralna Oczyszczalnia Ścieków, choć spełnia standardy europejskie i krajowe jest obiektem wymagającym jeszcze częściowej modernizacji w celu zminimalizowania uciążliwości zapachowej wokół oczyszczalni.
Obecnie Aquanet wdraża program naprawczy, w którym uwzględniono m.in.:

   - wywóz osadów z terenu COŚ zagospodarowanie poletek osadowych
   - naprawę Stacji Termicznego Suszenia Osadów poprzez wymianę wadliwych materiałów
   - zhermetyzowanie osadników wstępnych i docelowo bioreaktorów.

Wszystkie te działania mają w przyszłości dać wymierne efekty w postaci maksymalnego ograniczenia emisji odorów i poprawy jakości życia mieszkańców gminy Czerwonak. Działania objęte tym programem zakończą się w 2014 roku.