Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

14/06/2019 drukuj

Rozpoczęcie prac remontowych Poznań - sieć wodociągowa w ul. Głogowskiej
• Rozpoczęcie robót: 17.06.2019 r.
• Zakończenie robót: 31.08.2019 r. 

Całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego nastąpi od dnia 20.06.2019.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy:

Etap I:  od ul. Śniadeckich do ul. Niegolewskich

Termin realizacji: 17.06.2019 - 08.07.2019 r.

Zachodnia strona ul. Głogowskiej zostanieje zawężona do jednego pasa ruchu, na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Niegolewskich.
Ruch na ul. Śniadeckich będzie się odbywał jednokierunkowo (brak wyjazdu z ul. Śniadeckich w ul. Głogowską). 

Etap II: od ul. Śniadeckich do ul. Potworowskiego

Termin realizacji: 08.07.2019 r. - 31.08.2019 r.

Dodatkowe informacje:
• Podczas realizacji zadania zostanie poddana renowacji magistrala wodociągowa o średnicy DN 450 (remont dotyczy rurociągu z 1945 roku).
• Prace będą realizowane metodą wykopów punktowych (w technologii „reliningu długiego – rura w rurę).
• Remont sieci zdecydowanie wpłynie na polepszenie jakość wody oraz zmniejszy ryzyko występowania awarii wodociągowych. 

POWRÓT DO LISTY