Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

16/12/2020 drukuj

Poznań, dnia 23.11.2020 r.

Dział Przetargów Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8359 073, faks 61 8359 286 działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
na:

SUW Mosina – zawracanie wód popłucznych
Z/106/2020

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin realizacji: do 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
Kryterium wyboru ofert: cena 100%

Wadium: 50.000 PLN

Zabezpieczoną hasłem ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej i przesłać na adres e-mail jolanta.sobis@aquanet.pl do dnia 16.12.2020 r. do godz. 12:00.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail jolanta.sobis@aquanet.pl dnia 16.12.2020 r. od godz. 12:01 do godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2020 r. od godz. 12:31.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w § 45 ust. 5 i 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieścił na stronie internetowej.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 45 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie

SIWZ I

SIWZ II_OPZ

SIWZ III_Umowa

Informacja z otwarcia ofert

2021-01-11_Unieważnienie postępowania

 

Sprawę prowadzi:
Jolanta Sobiś
tel. 61 8359-073
e-mail: jolanta.sobis@aquanet.pl

POWRÓT DO LISTY

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Rozumiem