Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

24/06/2019 drukuj

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl.

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 600.000 PLN
na:

Wzrost produkcji energii „zielonej” na terenie LOŚ
Zaprojektowanie i budowa instalacji przyjmowania, przesyłu i dozowania odpadów płynnych do istniejących Zamkniętych Komór Fermentacyjnych oraz przebudowa odsiarczalni biogazu na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Część I SIWZ

Część II SIWZ - OPZ

Część III SIWZ - Umowa

 

Sprawę prowadzi:
Jolanta Sobiś
tel.  61 8 359 073
fax. 61 8 359 286
jolanta.sobis@aquanet.pl

POWRÓT DO LISTY