Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, 02. 08. 2018r

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 147-337328
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane

Roboty budowlano-montażowe w zakresie: - budowy sieci wodociągowej   w ul. Wschodniej w Luboniu; - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Luboniu

ogłoszenie

SIWZ

OPZ

umowa

Zmiany SIWZ

Sprostowanie nr 2018/S 161-369100

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY

WYNIK POSTĘPOWANIA

Sprawę prowadzi:

Lucyna Janowska

tel. 61 8359 243, faks 8359 321

POWRÓT DO LISTY