Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

30/11/2018 drukuj

Poznań, dnia 13.09.2018 r.

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 176-399836
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane

5-05-13-134-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora Umultowskiego (K34/FS6)
oraz
5-05-07-031-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Umultowa i Moraska (K19/FS6 )

 

Ogłoszenie

SIWZ I - IDW

SIWZ II - OPZ:

  Przedmiar robót

  Zadanie 5-05-07-031

  Zadanie 5-05-13-134

  Wytyczne

  Wzory dokumnetów

  Procedury

SIWZ III - Umowy

Odpowiedzi na pytania (Pakiet I i Pakiet II)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Sprostowanie nr 2018/S 201-457522

Odpowiedzi na pytania (Pakiet III-IX)

1. Załącznik nr 1 i nr 2 do odpowiedzi Pakiet III pytanie 3 - Mapa z inwentaryzacją geodezyjną oraz szkice geodezyjne dla ul. Ślazowej:

      - Załącznik nr 1

      - Załącznik nr 2

2. Załącznik nr 3, nr 4 i nr 5 do odpowiedzi Pakiet IV pytanie 2 -  Aktualne decyzje MIR:

      - Załącznik nr 3

      - Załącznik nr 4

      - Załącznik nr 5

3. Aktualna dokumentacja dla zadania 5-05-13-134

4. Aktualna dokumentacja dla zadania 5-05-07-031

Sprostowanie nr 2018/S 221-506730

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYNIK POSTĘPOWANIA

POWRÓT DO LISTY