Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, 16. 10. 2018r.

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 199-452697
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane

Roboty budowlano – montażowe w zakresie: 3-02-14-198-1 Luboń - sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul. Narcyzowej i Frezjowej 5-02-15-179-1 Luboń - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Frezjowej

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

OPZ

umowa

odpowiedź na pytania (1,2) modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert

przedmiar_Woda_zmieniony

przedmiar_kanalizacja_zmieniony

sprostowanie

informacja z otwarcia ofert

rozstrzygnięcie postepowania

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Danek
tel. (61) 8 359 - 201

 

POWRÓT DO LISTY