Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 12.10.2018 r.

Polska-Poznań: Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
2018/S 197-446549
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

Wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych - wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych - znajdujących się na obszarze działania AQUANET SA i dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, oraz dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu.

Ogłoszenie

SIWZ I - IDW

  - Załącznik A do Formularza Oferty

  - Załącznik B do Formularza Oferty

SIWZ II - OPZ

SIWZ III - Umowy

Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

   - Aktualny Załącznik A do Formularza Oferty

Sprostowanie 2018/S 226-518317

Informacja z otwarcia oferty

 

Sprawę prowadzi:

Lucyna Janowska

tel.: 61 8359 243, fax: 61 8359 321

POWRÓT DO LISTY