Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Aquanet SA przypomina swoim klientom o konieczności zabezpieczenia wodomierza oraz instalacji wodociągowej przed i za nim, przed skutkami mrozu.

Przed nastaniem niskich temperatur należy zabezpieczyć miejsce (pomieszczenie), w którym znajduje się wodomierz, poprzez:

  • prawidłowe domknięcie drzwi i okien, prawidłowe ich uszczelnienie, podniesienie temperatury pomieszczeń
  • naprawę studzienki wodomierzowej (oczyszczenie, usunięcie z niej wody, zwrócenie szczególnej uwagi na pokrywę czy nie jest uszkodzona)
  • zabezpieczenie wodomierza izolacją cieplną (pianka poliuretanowa, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu wodomierza
  • zabezpieczenie przewodów wodociągowych przechodzących przez pomieszczenia nieocieplane (ocieplić i zaizolować)
  • w budynkach, które nie są zamieszkałe w okresie zimowym, spuścić wodę z całej instalacji

W przypadku wystąpienia uszkodzenia wodomierza na skutek oddziaływania niskich temperatur, należy zgłosić ten fakt pod nr 61 8 359 160, 130 celem umówienia terminu jego wymiany.

W przypadku, kiedy nastąpi niekontrolowany wyciek wody należy bezzwłocznie skontaktować się z Pogotowiem Wodociągowym pod nr 994.

POWRÓT DO LISTY