Rozpocznij wpisywanie...

Zadowolenie Odbiorców z prac związanych z wymianą wodomierzy wykonywanych przez Wykonawców zewnętrznych na rzecz AQUANET SA

Szanowni Państwo,

W celu utrzymania wysokich standardów obsługi Odbiorców Aquanet SA, w zakresie prac realizowanych przez firmy zewnętrzne na zlecenie Aquanet, prosimy o udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Pozwolą one nam na bieżące monitorowanie prac i służyć będą  dalszej poprawie jakości obsługi.

Prosimy o ocenę prac wykonywanych przez monterów dokonujących wymiany lub montaży wodomierza odpowiadając TAK lub NIE na zadane poniżej pytania.

 

1. Czy monterzy umawiali się wcześniej na termin wymiany wodomierza?

2. Czy monterzy przedstawili się?

3. Czy monterzy okazali identyfikatory uprawniające ich do pracy?

4. Czy monterzy wyjaśnili powód przybycia?

5. Czy samochód, którym przyjechali monterzy był widocznie i czytelnie oznaczony napisem „partner Aquanet SA”?

6. Czy jest Pan/Pani zadowolona z jakości wykonanych prac?

7. Czy monterzy byli schludnie i czysto ubrani?

8. Jak długo trwała wymiana wodomierza?

9. Czy ma Pani/Pan jeszcze jakieś uwagi na temat pracy monterów, którymi chce się Pani/Pan podzielić?

10. W przypadku zastrzeżenia do jakości prowadzonych prac, skutkującego oczekiwaniem wyjaśnienia ze strony Aquanet SA, prosimy o podanie adresu wykonywania prac oraz numeru kontaktowego.