Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

PO/IBM/II/24 Przetarg ofertowy na opracowanie (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami „Poznań – sieć wodociągowa do Nowego Ogrodu Zoologicznego” - etap I i II; kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego ,,Poznań – kanalizacja sanitarna do Nowego Ogrodu Zoologicznego” – etap I i II

Dział Rozwoju Majątku „Aquanet” S. A.,  ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 200, działając w oparciu o § 21, ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET S.A, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg ofertowy na opracowanie...

zobacz wiecej »

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wymiany wsadu w biofiltrze Stacji Termicznego Suszenia Osadu zlokalizowanym na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1.

AQUANET SA Grupa Technologów Ścieków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wymiany wsadu w biofiltrze Stacji Termicznego Suszenia Osadu zlokalizowanym na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1. ZAKRES USŁUGI: 1. Podciśnieniowe wydobycie starego (zużytego)...

zobacz wiecej »

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu okresowego jednej linii technologicznej Stacji Termicznego Suszenia Osadu zlokalizowanej na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach - linii A

AQUANET Spółka Akcyjna Dział Mechaniczny ZME przeglądu okresowego jednej linii technologicznej Stacji Termicznego Suszenia Osadu zlokalizowanej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – linii A. 1.Zakres prac  Przedmiotem przetargu jest wykonanie przeglądu okresowego jednej linii technologicznej...

zobacz wiecej »

Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty cenowej jednostkowej za 1 Mg osadu dla usługi wywozu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z kontenerów z terenu Oczyszczalni Ścieków: w Szlachęcinie, w Mosinie-Puszczykowie i w Borówcu i ich zagospodarowania, której wartość nie przekroczy kwoty 340.000,00 zł.

Aquanet SA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej jednostkowej za 1 Mg osadu dla usługi wywozu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z kontenerów z terenu Oczyszczalni Ścieków: w Szlachęcinie, w Mosinie-Puszczykowie i w Borówcu i ich zagospodarowania, której wartość nie przekroczy kwoty 340.000,00 zł. I....

zobacz wiecej »

IBM/I/20 Ogłoszenie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie nr 3-05-17-094-1 Poznań – sieć wodociągowa w ul. Unii Lubelskiej – etap IV (oznaczenie PIM – odcinek IIIc) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Aquanet SA z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie przedmiotu zamówienia: 3-05-17-094-1 Poznań – sieć wodociągowa w ul. Unii Lubelskiej – etap IV (oznaczenie PIM – odcinek IIIc) (dalej Przedmiot Zamówienia). 1. Zakres opracowania: a) opracowanie dokumentacji...

zobacz wiecej »

IBM/PO/I/31/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku na os. Zdroje 86; Czerwonak oraz budowy przyłącza wodociągowego na os. Kościuszkowców 1A i 1B; Swarzędz.

„Aquanet” SA zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie przedmiotu zamówienia: dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlano-wykonawczy, nazwa zadania:  Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku na os. Zdroje 86; Czerwonak (zadanie inwestycyjne 5-01-18-144-1 Czerwonak - kanalizacja...

zobacz wiecej »