Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Złóż wniosek

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zmianami) zwracam się do Aquanet SA o udostępnienie informacji publicznej.

Sposób i forma udostępniania informacji publicznej

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i będą przechowywane przez okres do ustania celu przetwarzania i dalej przez okres wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego w celu obrony przed roszczeniami, z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy systemów i usług IT, zewnętrzne kancelarie prawne, firmy konsultingowe i doradcze, firmy świadczące usługi: niszczenia dokumentacji z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.