Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Zrealizowane inwestycje

11/04/2012

Hermetyzacja obiektów części mechanicznej i osadowej - etap I i II

Realizacja I etapu: 1995 - 2001

Zakres zadania:

- uszczelnienie obiektów gospodarki osadowej: zagęszczaczy, stacji mechanicznego odwadniania osadu i stacji mechanicznego zagęszczania osadu,
- montaż biofiltrów przy obiektach gospodarki osadowej celem oczyszczania odciąganego z nich powietrza

 

Realizacja II etapu: 2005 - 2006

Zakres zadania:

- przykrycie kanałów otwartych: piaskowników z korytami pomiarowymi, kanału międzyobiektowego oraz zbiorników uśredniających osadu przefermentowanego.

Efekty:

- zmniejszenia skutków uciążliwości zapachowej COŚ, co potwierdziły prowadzone 10-letnie badania wykonywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych

Realizacja: 2004 - 2006

Zakres zadania:

    * budowa dwóch dodatkowych komór fermentacyjnych o pojemności 5000 m3 każda, w których zachodzi rozkład związków organicznych w procesie beztlenowej fermentacji osadów

Efekty:

    * poprawa efektywności przeróbki osadów pościekowych
    * zwiększenie produkcji biogazu

Koszt: 2 mln €

 

Zagospodarowanie biogazu i stacja termicznego suszenia osadu

Realizacja: 2005 - 2008

Zakres zadania:

    - budowa stacji gazogeneratorów, zbiornika biogazu i instalacji do odsiarczania biogazu
    - budowa stacji suszenia osadów
    - montaż rurociągu tłocznego osadu z LOŚ do COŚ
    - budowa zbiorników buforowych osadu z LOŚ

Efekty:

    - trzykrotne zmniejszenie objętości osadu wytwarzanego
    - poprawienie gospodarki osadowej - suszenie zamiast składowania
    -  wykorzystanie biogazu powstałego z osadu ściekowego do wytwarzania "zielonej" energii, która pokrywa 50% zapotrzebowania na energię elektryczną całej oczyszczalni.

Koszt: 27 mln €

 

Dezintegracja osadu nadmiernego

Realizacja: 2008 - 2009

Zakres zadania:

    - dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do dezintegracji ultradźwiękowej osadu nadmiernego
    - budowa:
          - 4 zbiorników reakcyjnych wyposażonych w sumie w 36 sonotrod (każda o mocy 1 kW) i mieszadła prętowe 2 pomp osadu zagęszczonego
          - przepływomierza elektromagnetycznego
          - mierników ciśnienia na każdym reaktorze

Efekty:

    - wzrost produkcji biogazu
    - zwiększenie produkcji energii elektrycznej
    - zmniejszenie ilości substancji organicznych w osadzie po fermentacji
    - zwiększenie stopnia odwadniania osadu

Koszt: 1,8 mln zł