Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Aquanet S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Aquanet S.A.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Intencją Aquanet S.A. jest, aby każdy użytkownik miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych dlatego też Aquanet S.A. planuje realizować kolejne zmiany w ramach niniejszego serwisu mające taki dostęp umożliwić w zakresie określonym w przedmiotowych wytycznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne:

 • część filmów nie posiada napisów oraz tłumaczenia na polski język migowy – Aquanet S.A. planuje to zmienić
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji – Aquanet S.A. planuje to zmienić
 • niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowej – opisy będą dodawane sukcesywnie
 • część publikowanych na stronie wniosków, formularzy oraz plików do pobrania (dokumenty w formatach: Word, PDF, Excel) nie jest dostępna cyfrowo – Aquanet S.A. planuje to zmienić
 • mapy (np. mapa awarii i inwestycji) są niedostępne

Powody wyłączenia:

 • część filmów została opublikowana przed dniem 23 września 2020 r.
 • część dokumentów elektronicznych została opublikowana przed dniem 23 września 2018 r.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-02
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2021-12-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Zofia Koszutska-Taciak, e-mail: marketing@aquanet.pl, telefon: 618359350. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Aquanet S.A.

Siedziba Aquanet S.A. znajduje się przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Pod tym adresem znajduje się kompleks kilku budynków w tym m.in. siedziba Zarządu oraz biura różnych działów Spółki.

Punkt Obsługi Klienta Aquanet S.A.

Punkt Obsługi Klienta (POK) Aquanet S.A. znajduje się w budynku przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Przed budynkiem dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście oraz sam POK znajdują się na parterze budynku. Pomieszczenia (w tym toaleta) są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W obiekcie nie ma windy. Klienci są obsługiwani na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy POK służą pomocą w razie potrzeby.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na miejscu – po wcześniejszym umówieniu się – istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Aquanet S.A. udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.