Faktury i e-faktury

Informujemy, że od 19 grudnia 2023r. obowiązują nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Oprócz zmiany cen, zmianie uległ również sposób naliczania opłaty abonamentowej.

Stawka opłaty abonamentowej zależy od:

 • celu poboru wody – Odbiorców dzielimy na dwie grupy tj. gospodarstwa domowe (GD) i pozostałych (PO),
 • sposobu dostarczania faktury – faktura elektroniczna (E) i faktura papierowa (P),
 • rodzaju świadczonej usługi – woda (W), ścieki (S),
 • okresu rozliczeniowego – rozróżniamy trzy okresy rozliczeniowe: jedno (W1, S1), dwu (W2, S2) i trzymiesięczny (W3, S3).

Na odwrocie faktury znajdują się nowe kody abonamentowe informujące do której grupy należy nieruchomość.

Przykład:

 • kod GDEW2 oznacza abonament dla gospodarstwa domowego otrzymującego faktury w wersji elektronicznej, za wodę, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 • kod POPS1 oznacza abonament dla pozostałych odbiorców otrzymujących faktury w wersji papierowej, za ścieki, w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Kolejną zmianą jest sposób naliczania opłaty abonamentowej. Będzie ona naliczana za okres rozliczeniowy, a nie jak do tej pory za miesiąc. Od teraz abonament naliczany jest za miniony okres rozliczeniowy, zamiast z góry.

WAŻNE – nie ma możliwości zmiany okresu rozliczeniowego.

Przykład:

 • w przypadku posiadania trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego właściciel nieruchomości w ciągu 12 miesięcy otrzyma łącznie 4 opłaty abonamentowe w odstępach trzymiesięcznych.

Zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, sposób dostarczenia faktury pozostawiamy ich decyzji, a tym samym mają oni wpływ na ostateczny koszt abonamentu.

Sposób dostarczania faktury jest jedynym elementem składowym abonamentu, który można zmienić.

e-Faktura

e-Faktura to wygodna alternatywa dla tradycyjnych faktur papierowych otrzymywanych pocztą.

Na swojej skrzynce e-mailowej odbierzesz powiadomienie o wystawieniu faktury znacznie szybciej, niż zwykłym listem.

e-Faktury Aquanet S.A. są przesyłane z adresu ebok@aquanet.pl i są bezpiecznie przechowywane w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.
Wszystkich nie korzystających do tej pory z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta zachęcamy do zarejestrowania się. Dzięki platformie EBOK, zyskuje się łatwy i wygodny dostęp do swojego konta z rozliczeniami oraz możliwość składania wniosków dotyczących usług świadczonych przez Aquanet S.A. bez wychodzenia z domu. Z jego poziomu można także BEZPŁATNIE dokonywać płatności za faktury bez ponoszenia kosztów prowizji.

Dostępność

Zawsze, gdy masz połączenie z Internetem.

Bezpieczeństwo

Nie trafi w niepowołane ręce.

Terminowość

Otrzymujesz zawsze na czas bez obawy o ryzyko niedostarczenia, które występuje przy wysyłce drogą pocztową.

Wygoda przechowywania

Nie zajmuje miejsca, w przeciwieństwie do faktur papierowych.

Ekologia

Brak rachunków papierowych, a więc mniej ściętych drzew.

Dodatkowo

Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

Ważne!

Faktura elektroniczna posiada zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012r., poz 1528) taką samą wartość prawną, jak dokument w formie papierowej. E-fakturę należy przechowywać w wersji elektronicznej, a w razie potrzeby w takim formacie dostarczyć do instytucji finansowych.

Po co Ci tyle papierów?

Przyłącz się z nami do nurtu eko. Zacznij od korzystania z e-faktury.

 

Formy płatności

Płatności można dokonać poprzez:

 • płatności on-line za pośrednictwem EBOK Aquanet S.A. – usługa BEZPŁATNA,
 • polecenie zapłaty (dostępne w wybranych bankach) – usługa płatna zgodnie z cennikiem banku,
 • bankowość elektroniczną – usługa płatna zgodnie z tabelą opłat za prowadzenie indywidualnego rachunku bankowego,
 • zlecenie stałe ze zmienną kwotą (dostępne w wybranych bankach) – usługa płatna zgodnie z cennikiem banku,
 • płatność w placówkach Poczty Polskiej,
 • płatność w placówkach banków – usługa płatna zgodnie z cennikiem jednostek, gdzie dokonywana jest wpłata.

 

Aquanet informuje, że od 1 stycznia 2023 roku opłacając w placówkach Poczty Polskiej faktury za wodę i ścieki, pobierana będzie od Klientów prowizja według stawek Poczty Polskiej.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z bezpłatnych płatności online w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta

Wzory faktur

Jak odczytać z faktury kody abonamentu określające grupy taryfowe?

Na kod abonamentu składa się kilka członów, które razem określają właściwą grupę taryfową, w której znajduje się punkt świadczenia usługi (nieruchomość):
 1. oznaczenia GD lub PO rozróżniają gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców,
 2. litery E lub P wskazują, czy Odbiorca korzysta z e-faktury czy z papierowej formy otrzymywania faktur,
 3. litery W lub S oznaczają, czy abonament dotyczy usługi dostarczania wody czy odprowadzania ścieków,
 4. cyfry 1, 2 lub 3 wskazują cykl rozliczeniowy (co ile miesięcy jest wystawiana faktura).
Dla przykładu kod GDEW2 oznacza abonament za wodę dla gospodarstwa domowego korzystającego z e-faktury, które jest rozliczane co 2 miesiące. Natomiast POPS1 to abonament za ścieki dla firmy otrzymującej co miesiąc papierowe faktury.

Polecenie zapłaty

Czym jest polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty to wygodny i bezpieczny sposób opłacania faktur. Klienci korzystający z tej formy rozliczeń nie muszą samodzielnie dokonywać płatności za usługi Aquanet S.A. w banku czy na poczcie. Od momentu uruchomienia Polecenia Zapłaty, rachunki regulowane są bezpośrednio przez bank Klienta.

Zasady działania Polecenia Zapłaty można opisać w czterech krokach:

 1. Aquanet S.A. wysyła do swojego Klienta fakturę.
 2. Na podstawie wystawionej faktury Aquanet S.A. inicjuje realizację płatności poprzez bank. Klient jest jedynie zobowiązany do zapewnienia środków na swoim rachunku płatniczym, wystarczających na pokrycie w wymagalnym terminie płatności pełnej kwoty z faktury.
 3. Bank przelewa z konta klienta środki zgodnie z rozliczeniem i datą płatności wskazanymi na fakturze.
 4. Informacja o dokonanym przelewie jest widoczna na wyciągu bankowym otrzymywanym przez Klienta.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?
Aby uruchomić polecenie zapłaty należy wypełnić formularz Zgody na obciążenie rachunku zamieszczony poniżej. Wypełniony formularz prosimy przesłać za pośrednictwem poczty lub w formie skanu mailem na klient@aquanet.pl. Formularz można również złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.
W przypadku wysyłki drogą mailową:

 • plik musi mieć rozszerzenie .jpg lub .tiff,
 • plik nie może przekraczać 250 kB,
 • obraz powinien być w formacie A5 (874 x 1240 px),
 • obraz nie musi być w kolorze.

Wskazówki dotyczące wypełniania formularza są dostępne poniżej.

Po pozytywnej weryfikacji danych z formularza przez bank Klienta, prześlemy potwierdzenie uruchomienia polecenia zapłaty.
Klient może także w każdej chwili wycofać wcześniejszą zgodę. W takim przypadku należy wypełnić formularz Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku i postępować podobnie jak przy jej złożeniu. Wycofanie zgody można złożyć również bezpośrednio w oddziale swojego banku.

Nie masz podpisanej umowy z Aquanet S.A.?
Zgoda na polecenie zapłaty może zostać także złożona przez osoby, które nie są naszymi Klientami, a które chciałyby regulować faktury wystawiane na kogoś innego np. syn opłacający rachunki matki. W takim wypadku do formularza Zgody, prosimy dołączyć upoważnienie od osoby, która ma z nami podpisaną umowę. Wzór takiego upoważnienia znajduje się poniżej.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.