Krok 2 – Uzgodnienie projektu

W celu uzgodnienia projektu przyłączy wod.-kan. należy:

 • Zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego (w oparciu o otrzymane w Aquanet S.A. warunki przyłączenia – krok nr 1),
 • przedłożyć w Aquanet S.A. projekt przyłącza/y w 2 lub 3 egzemplarzach wraz z wypełnionym Wnioskiem o uzgodnienie projektu technicznego (1 egzemplarz uzgodnionego projektu pozostaje w archiwum Spółki) lub złożyć wniosek przez EBOK (dotyczy przyłączy dla budynku jednorodzinnego wolnostojącego, w zabudowie bliźniaczej lub do zabudowy zagrodowej).

UWAGA – istnieje możliwość uzgodnienia przez Aquanet S.A. projektu przyłącza/y na życzenie Inwestora/Klienta (usługa bezpłatna) również w przypadku realizacji przyłącza zgodnie z Wariantem I

Projekt techniczny przyłącza/y powinien zawierać:

część opisową:

 • opis techniczny,
 • aktualne warunki techniczne wydane przez Aquanet S.A.,
 • aktualny protokół z Narady Koordynacyjnej,
 • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia w tym stan prawny działki Inwestora,
 • niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, po których jest projektowane przyłącze.

część rysunkową:

dla przyłączy wody:

 • mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody,
 • rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego,
 • profil przyłącza wodociągowego,
 • ewentualnie inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza.

dla przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej:

 • mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza,
 • profil kanalizacji,
 • rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.
 • jeśli z warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej wynikają ograniczenia w ilości odprowadzanych ścieków deszczowych oraz konieczność podczyszczania ścieków, projekt winien zawierać dodatkowo:
  – obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych z całej działki,
  – projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z obliczeniami i doborem urządzeń ograniczających odpływ i/lub urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (ich lokalizacja winna zaznaczona na mapie),
  – sposób zagospodarowania pozostałej ilości wód opadowych i roztopowych,
  – oznaczenia na mapie zasadniczej powierzchni o różnych współczynnikach spływu (konieczna legenda) z podaniem wielkości tych powierzchni.

Informujemy, że dokumentację do uzgodnienia (pełny projekt z wszystkimi wymaganymi załącznikami i pismem przewodnim) można przesyłać do Spółki w wersji elektronicznej PDF:

 • na adres: techniczny@aquanet.pl,
 • za pomocą platformy EBOK na naszej stronie www.aqaunet.pl (tylko projekty przyłączy)
 • bądź, jeżeli są to dokumenty przekraczające 60MB na “chmurze” TUTAJ (UWAGA: przesyłane dokumenty powinny być spakowane w formacie “ZIP”). Pismo przewodnie (formularz wniosku – wnioski dostępne TUTAJ) należy przesłać na adres: techniczny@aquanet.pl z informacją o nazwie pliku zamieszczonego w chmurze.

Prosimy o posługiwanie się udostępnioną stroną jedynie w celu uzgodnienia dokumentacji przyłączy i sieci.

Termin uzgodnienia projektu technicznego wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletnym projektem.

Usługa uzgodnienia projektu przyłącza/y wod.-kan. jest bezpłatna.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.