FAQ

Wody opadowe i roztopowe

Średnia roczna ilość opadów w Polsce wynosi ok. 600 mm, tj. 600 l/m2. Przeważnie najwięcej opadów przypada na lato: w lipcu spada średnio ok. 80 mm deszczu, najmniej zaś w styczniu – 30 mm. Na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskaźnik średniorocznych opadów atmosferycznych dla miasta Poznania za lata 2013-2022 wynosi 0,507 m3/m2, czyli na miesiąc 0,04225 m3/m2. Są to o tyle istotne dane, że na ich podstawie ustalane są ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej.

Ceny te różnią się w zależności od kilku zmiennych – tego, którym systemem kanalizacji (ogólnospławnej czy deszczowej) odprowadzane są wody opadowe i roztopowe, tego, czy i jakiej pojemności zbiornik retencyjny posiadamy, oraz tego, do jakiej grupy odbiorców się zaliczamy.

Jak obliczyć wysokość opłaty?

Najpierw musimy ustalić, do której grupy odbiorców należymy – I, II czy III.

- Do grupy I zaliczamy odbiorców usług odprowadzających wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni (w tym dróg, parkingów oraz dachów) należących do nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym.

- Do grupy II zaliczamy odbiorców usług odprowadzających wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni (w tym dróg, parkingów oraz dachów) należących do nieruchomości o przeznaczeniu sakralnym, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek sfery budżetowej, organizacji społecznych i innych podmiotów niewymienionych w innych grupach.

- Do grupy III zaś zaliczamy odbiorców usług odprowadzających wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni (w tym dróg, parkingów oraz dachów) należących do nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, usługowym, składowym, baz transportowych oraz portów i lotnisk.

Następnie wybieramy nasz sposób odprowadzania wód opadowych – system kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Przypadek nr 1 – odprowadzanie wód systemem kanalizacji deszczowej

Obecnie wszystkie grupy odbiorców należą do tej samej taryfy cenowej, która wynosi 6,84 zł/m3 netto. Jeśli retencjonujemy wodę do zbiornika, cena ta ulegnie zmniejszeniu (w zależności od tego, jakiej pojemności urządzeń do retencjonowania wód używamy w stosunku do rocznego odpływu wód z powierzchni trwałych). Im więcej wód opadowych i roztopowych retencjonujemy do zbiornika, tym mniej zapłacimy (od 6,84 zł/m3 netto, jeśli nie mamy żadnego zbiornika/urządzenia do retencjonowania, do 5,75 zł/m3 netto, jeśli nasz zbiornik retencjonuje więcej niż 30% wód opadowych i roztopowych).

Aby obliczyć, ile zapłacimy, łączną powierzchnię spływu z nieruchomości wyrażoną w m2 mnożymy przez odpowiednią cenę z tabeli, a następnie przez wskaźnik opadów.

Przykład:

Mój dom ma powierzchnię dachu w rzucie pionowym 100 m2, do tego mam dookoła domu 250 m2 kostki brukowej. Odprowadzam z nich wody systemem kanalizacji deszczowej. Nie mam zbiornika retencyjnego.

100 + 250 = 350 m2.

Powierzchnię tę mnożę przez miesięczny wskaźnik opadów (wynoszący 0,04225):

350 m2 x 0,04225 m3/m2 = 14,79 m3.

Otrzymaną wartość mnożę przez cenę ze swojej taryfy:

14,79 m3 x 6,84 zł = 101,16 zł.

Do ceny tej dodać należy jeszcze podatek VAT wynoszący 8%.

Przypadek nr 2 – odprowadzanie wód systemem kanalizacji ogólnospławnej

Obecnie wszystkie grupy odbiorców należą do tej samej taryfy cenowej, która wynosi 7,09 zł/m3 netto. Jeśli retencjonujemy wodę do zbiornika, cena ta ulegnie zmniejszeniu (w zależności od tego, jakiej pojemności urządzeń do retencjonowania wód używamy w stosunku do rocznego odpływu wód z powierzchni trwałych). Im więcej wód opadowych i roztopowych retencjonujemy do zbiornika, tym mniej zapłacimy (od 7,09 zł/m3 netto, jeśli nie mamy żadnego zbiornika/urządzenia do retencjonowania, do 5,96 zł/m3 netto, jeśli nasz zbiornik retencjonuje więcej niż 30% wód opadowych i roztopowych).

Aby obliczyć, ile zapłacimy, łączną powierzchnię spływu z nieruchomości wyrażoną w m2 mnożymy przez odpowiednią cenę z tabeli, a następnie przez wskaźnik opadów.

Przykład:

Mój dom ma powierzchnię dachu w rzucie pionowym 100 m2, do tego mam dookoła domu 250 m2 kostki brukowej. Odprowadzam z nich wody systemem kanalizacji ogólnospławnej. Nie mam zbiornika retencyjnego.

100 + 250 = 350 m2.

Powierzchnię tę mnożę przez miesięczny wskaźnik opadów (wynoszący 0,04225):

350 m2 x 0,04225 m3/m2 = 14,79 m3.

Otrzymaną wartość mnożę przez cenę ze swojej taryfy:

14,79 m3 x 7,09 zł = 104,86 zł.

Do ceny tej dodać należy jeszcze podatek VAT wynoszący 8%.

Jak widać, cena przy odprowadzaniu wód systemem kanalizacji deszczowej jest nieco niższa.

Kwoty te ulegają zmniejszeniu, jeśli posiadamy zbiornik retencyjny – do czego zachęcamy.

Regulamin korzystania z usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej lub systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie Miasta Poznania znajduje się TUTAJ

Prace można wykonywać praktycznie przez cały rok. Warto jednak unikać pogody z minusową temperaturą i ulewnymi opadami. 

Cena ustalana jest indywidualnie - inny będzie koszt samego odłączenia się, a inny przebudowy instalacji.

Zawarcie umowy

W celu zawarcia umowy należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wypełniony wniosek wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z poprzednim właścicielem należy przesłać drogą mailową na adres: klient@aquanet.pl lub pocztą tradycyjną, na adres Aquanet S.A. 

Sporządzenie umowy w przypadku nieruchomości: 

- znajdującej się na terenie Poznania trwa do 2 tygodni, 

- znajdującej się w gminach ościennych trwa do miesiąca. 

Umowę wysyłamy droga listowną na zadeklarowany adres korespondencyjny z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza zwrotnie do Aquanet.

W momencie otrzymania dokumentów drogą elektroniczną wysyłamy automatyczną odpowiedź informującą o otrzymaniu e-maila. 

 Sporządzenie umowy w przypadku nieruchomości: 

- znajdującej się na terenie Poznania trwa do 2 tygodni, 

- znajdującej się w gminach ościennych trwa do miesiąca. 

Umowę następnie wysyłamy drogą listowną na zadeklarowany adres korespondencyjny z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza zwrotnie do Aquanet.

Tak, w celu zawarcia umowy należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

 We wniosku należy zaznaczyć, że tytuł prawny do nieruchomości to umowa deweloperska oraz podać datę jej obowiązywania. W momencie otrzymania Aktu Notarialnego lub Księgi Wieczystej należy przesłać do nas taką informację.

Faktury

W celu otrzymywania e-faktury prosimy o przesłanie takiej dyspozycji na klient@aquanet.pl. Można również zarejestrować się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta i bezpośrednio tam wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur mailem.
Zachęcamy do rejestracji w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta pod adresem ebok.aquanet.pl, które umożliwia podgląd wystawionych faktur bezpośrednio z domu przez całą dobę. Z poziomu EBOK można także opłacać faktury za dostarczane usługi bez ponoszenia kosztów prowizji. EBOK jest również dostępy w formie podręcznej aplikacji mobilnej (dostępnej na systemy Android oraz iOS) - informacje na temat aplikacji EBOK można odnaleźć tutaj.
Oznacza to, że została wystawiona faktura prognozowana. Ze względu na brak rzeczywistego odczytu wodomierza zaprognozowaliśmy, że w danym okresie rozliczeniowym zużyto określoną liczbę m3 wody widniejących na fakturze.

Zmiana danych

Aby zmienić adres e-mail prosimy przesłać odpowiednią dyspozycję mailem na klient@aquanet.pl lub skorzystać z odpowiedniego wniosku dostępnego po zalogowaniu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
Nie. Należy zawrzeć nową umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Aby zmienić adres korespondencyjny prosimy przesłać odpowiednią dyspozycję mailem na klient@aquanet.pl lub skorzystać z wniosku o zmianę danych dostępnego po zalogowaniu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

EBOK

Za pomocą portalu EBOK można bez wychodzenia z domu: 

kontrolować i opłacać swoje faktury, 

podawać stan wodomierza, 

przesyłać wnioski i reklamacje, 

ustawiać powiadomienia mailowe i SMS dotyczące wystawionych faktur.

Tak. Nasza bezpłatna aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS.
Numer klienta znajduję się po lewej stronie na pierwszej stronie faktury, nad tabelką dotyczącą okresu rozliczenia.

Płatności

Aby uruchomić polecenie zapłaty należy wypełnić formularz zgody na obciążanie rachunku. Szczegółowe informacje o działaniu usługi można znaleźć tutaj
Nie. Aquanet S.A. nie prowadzi kasy, a w Punkcie Obsługi Klienta nie przyjmujemy płatności.
Najprawdopodobniej wpłata minęła się z wystawieniem upomnienia. W momencie jego wystawiania środki nie były jeszcze zaksięgowane na naszym koncie.

Wodomierze

Istnieje kilka sposobów na podanie stanu wodomierzy: 

- przez EBOK: ebok.aquanet.pl

- wysyłając zdjęcie wodomierza pod numer telefonu 697 892 141, 

- wysyłając zdjęcie wodomierza na adres: stanwodomierza@aquanet.pl, 

- wysyłając e-mail na adres: klient@aquanet.pl lub stanwodomierza@aquanet.pl, 

- dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8359 100.

Tak. Stany wodomierza można podawać częściej. Na podstawie podanego odczytu wystawiana jest wówczas faktura.

Informujemy, że możliwość otrzymywania faktur częściej niż w okresach rozliczeniowych wskazanych w umowie jest możliwa wyłącznie w przypadku korzystania z usługi e-faktura dostępnej w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. W EBOK można również w łatwy i wygodny sposób podawać stany wodomierza oraz dokonywać płatności on-line za faktury bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W przypadku stwierdzenia większego niż zazwyczaj zużycia wody prosimy o dokładne sprawdzenie instalacji wewnętrznej za wodomierzem pod kątem ewentualnych nieszczelności i niekontrolowanego wypływu wody. 

W sytuacji, kiedy wątpliwości budzi prawidłowość działania wodomierza, konieczne jest wykonanie badania licznika przez Urząd Miar. 

Badanie (ekspertyza) wykonywane jest na podstawie pisemnego zlecenia strony poddającej w wątpliwość rzetelność jego wskazań. Wypełnione zlecenie można wysłać mailem na klient@aquanet.pl lub wysłać pocztą na adres Aquanet S.A.

Wodomierz na ogród

W przypadku wodomierza ogrodowego są dwie możliwości: 

- samodzielne przygotowanie podejścia wodomierzowego zgodnie z wytycznymi

- zlecenie usługi podwykonawcy Aquanet, który przygotuje podejście wodomierzowe wraz z zamontowaniem wodomierza, zaplombowaniem oraz założeniem nakładki radiowej. 

 Więcej informacji odnośnie kosztów można znaleźć tutaj.

W pierwszej kolejności w celu weryfikacji poprawności wykonania podejścia wodomierzowego należy przesłać na adres: klient@aquanet.pl zdjęcia przygotowanej instalacji oraz tarczy nowego wodomierza. Dodatkowo należy podać adres poboru wody, imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Podlicznik zostanie bezpłatnie zaplombowany.

Z wody można korzystać, niemniej dopiero po oplombowaniu, wskazania nowego wodomierza będą pojawiać się na fakturach. 

Pij z kranu

Na całej długości sieci wodociągowej woda jest badana i dezynfekowana, dlatego bez obaw można ją pić. Jeśli pojawiają się wątpliwości co jakości wody w Państwa domu to prosimy o zgłoszenie tego do Aquanetu lub skontaktowanie się z administratorem budynku, odpowiadającego za instalację wewnętrzną.

Aquanet wykonuje liczne badania próbek wody, a ich wyniki można znaleźć na naszej stronie. Są aktualizowane co kwartał. Poznańska woda jest jak najbardziej zdatna do picia, co potwierdzają wyniki i normy, które spełniamy. Jeśli jakość wody budzi Pani wątpliwości, prosimy o zgłaszanie ich do nas oraz administratora budynku, ponieważ jako Aquanet odpowiadamy za wodę do głównego wodomierza w budynku. 

W oparciu o przeprowadzone na kranach u Klientów badania fizyczno-chemiczne i biologiczne można stwierdzić, że szybki obieg wody w blokach zawsze powoduje znikomy wpływ rur na jej jakość chemiczną (nie ma rur na świecie, które nie mają zupełnego wpływu na tłoczoną przez nie wodę). Aby woda pitna była czysta mikrobiologiczne, w AQUANET stosujemy specyficzną metodę jej dezynfekcji. W tym celu w całym systemie poznańskim na Stacjach Uzdatniania Wody stosujemy chlor gazowy, dwutlenek chloru (każdy osobno lub razem) oraz lampy UV. Natomiast na sieci wodociągowej mamy tzw. punkty dochlorowywania. Taki układ dezynfekcji sprawia, że nie musimy chlorować wody zbyt dużą ilością chloru na wyjściu ze Stacji. Punkty dochlorowywania powodują, że w całej sieci wodociągowej jest obecny chlor w niewielkim stężeniu, ale skutecznie dezynfekujący wodę do końca do kranu u Klientów. Czasami sugerujemy podjęcie działań w kierunku czyszczenia lub nawet wymiany rur w sieci wewnętrznej przez administratora budynku. Wiemy, że niekiedy przynosi to pozytywne rezultaty. Niestety AQUANET nie wykonuje tego typu usług.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.