FAQ

Wody opadowe i roztopowe

Zachęcamy do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na obszarze własnej działki budując np.: studnie chłonne, zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, oczka wodne, drenaże rozsączające. Zapoznaj się z różnymi rozwiązaniami tutaj.

Łączna powierzchnia spływu z nieruchomości wyrażona w m2, obliczana jest na podstawie sumy powierzchni dachów w rzucie poziomym, powierzchni trwałych szczelnych (tj. nawierzchni: betonowej, asfaltowej/bitumicznej) i powierzchni trwałych nieszczelnych (tj. nawierzchni: kostki brukowej, kostki kamiennej, klinkierowej, z prefabrykatów), z której odprowadzane są wody opadowe do systemu kanalizacyjnego.

To wskaźnik stosowany w przeliczeniu ilości wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych z powierzchni do systemu kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Stosowany w obliczeniach wskaźnik dla miasta Poznania podawany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za okres 10 lat. Bieżący wskaźnik stosowany w rozliczeniach sprawdzisz tutaj.

Zawarcie umowy

W celu zawarcia umowy należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wypełniony wniosek wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z poprzednim właścicielem należy przesłać drogą mailową na adres: klient@aquanet.pl lub pocztą tradycyjną, na adres Aquanet S.A. 

Sporządzenie umowy w przypadku nieruchomości: 

- znajdującej się na terenie Poznania trwa do 2 tygodni, 

- znajdującej się w gminach ościennych trwa do miesiąca. 

Umowę wysyłamy droga listowną na zadeklarowany adres korespondencyjny z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza zwrotnie do Aquanet.

W momencie otrzymania dokumentów drogą elektroniczną wysyłamy automatyczną odpowiedź informującą o otrzymaniu e-maila. 

 Sporządzenie umowy w przypadku nieruchomości: 

- znajdującej się na terenie Poznania trwa do 2 tygodni, 

- znajdującej się w gminach ościennych trwa do miesiąca. 

Umowę następnie wysyłamy drogą listowną na zadeklarowany adres korespondencyjny z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza zwrotnie do Aquanet.

Tak, w celu zawarcia umowy należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

 We wniosku należy zaznaczyć, że tytuł prawny do nieruchomości to umowa deweloperska oraz podać datę jej obowiązywania. W momencie otrzymania Aktu Notarialnego lub Księgi Wieczystej należy przesłać do nas taką informację.

Faktury

W celu otrzymywania e-faktury prosimy o przesłanie takiej dyspozycji na klient@aquanet.pl. Można również zarejestrować się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta i bezpośrednio tam wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur mailem.
Zachęcamy do rejestracji w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta pod adresem ebok.aquanet.pl, które umożliwia podgląd wystawionych faktur bezpośrednio z domu przez całą dobę. Z poziomu EBOK można także opłacać faktury za dostarczane usługi bez ponoszenia kosztów prowizji. EBOK jest również dostępy w formie podręcznej aplikacji mobilnej (dostępnej na systemy Android oraz iOS) - informacje na temat aplikacji EBOK można odnaleźć tutaj.
Oznacza to, że została wystawiona faktura prognozowana. Ze względu na brak rzeczywistego odczytu wodomierza zaprognozowaliśmy, że w danym okresie rozliczeniowym zużyto określoną liczbę m3 wody widniejących na fakturze.

Zmiana danych

Aby zmienić adres e-mail prosimy przesłać odpowiednią dyspozycję mailem na klient@aquanet.pl lub skorzystać z odpowiedniego wniosku dostępnego po zalogowaniu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
Nie. Należy zawrzeć nową umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Aby zmienić adres korespondencyjny prosimy przesłać odpowiednią dyspozycję mailem na klient@aquanet.pl lub skorzystać z wniosku o zmianę danych dostępnego po zalogowaniu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

EBOK

Za pomocą portalu EBOK można bez wychodzenia z domu: 

kontrolować i opłacać swoje faktury, 

podawać stan wodomierza, 

przesyłać wnioski i reklamacje, 

ustawiać powiadomienia mailowe i SMS dotyczące wystawionych faktur.

Tak. Nasza bezpłatna aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS.
Numer klienta znajduję się po lewej stronie na pierwszej stronie faktury, nad tabelką dotyczącą okresu rozliczenia.

Płatności

Aby uruchomić polecenie zapłaty należy wypełnić formularz zgody na obciążanie rachunku. Szczegółowe informacje o działaniu usługi można znaleźć tutaj
Nie. Aquanet S.A. nie prowadzi kasy, a w Punkcie Obsługi Klienta nie przyjmujemy płatności.
Najprawdopodobniej wpłata minęła się z wystawieniem upomnienia. W momencie jego wystawiania środki nie były jeszcze zaksięgowane na naszym koncie.

Wodomierze

Istnieje kilka sposobów na podanie stanu wodomierzy: 

- przez EBOK: ebok.aquanet.pl

- wysyłając zdjęcie wodomierza pod numer telefonu 697 892 141, 

- wysyłając zdjęcie wodomierza na adres: stanwodomierza@aquanet.pl, 

- wysyłając e-mail na adres: klient@aquanet.pl lub stanwodomierza@aquanet.pl, 

- dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8359 100.

Tak. Stany wodomierza można podawać częściej. Na podstawie podanego odczytu wystawiana jest wówczas faktura.
W przypadku stwierdzenia większego niż zazwyczaj zużycia wody prosimy o dokładne sprawdzenie instalacji wewnętrznej za wodomierzem pod kątem ewentualnych nieszczelności i niekontrolowanego wypływu wody. 

W sytuacji, kiedy wątpliwości budzi prawidłowość działania wodomierza, konieczne jest wykonanie badania licznika przez Urząd Miar. 

Badanie (ekspertyza) wykonywane jest na podstawie pisemnego zlecenia strony poddającej w wątpliwość rzetelność jego wskazań. Wypełnione zlecenie można wysłać mailem na klient@aquanet.pl lub wysłać pocztą na adres Aquanet S.A.

Wodomierz na ogród

W przypadku wodomierza ogrodowego są dwie możliwości: 

- samodzielne przygotowanie podejścia wodomierzowego zgodnie z wytycznymi

- zlecenie usługi podwykonawcy Aquanet, który przygotuje podejście wodomierzowe wraz z zamontowaniem wodomierza, zaplombowaniem oraz założeniem nakładki radiowej. 

 Więcej informacji odnośnie kosztów można znaleźć tutaj.

W pierwszej kolejności w celu weryfikacji poprawności wykonania podejścia wodomierzowego należy przesłać na adres: klient@aquanet.pl zdjęcia przygotowanej instalacji oraz tarczy nowego wodomierza. Dodatkowo należy podać adres poboru wody, imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Podlicznik zostanie bezpłatnie zaplombowany.

Z wody można korzystać, niemniej dopiero po oplombowaniu, wskazania nowego wodomierza będą pojawiać się na fakturach. 

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.