Firmy asenizacyjne

Informacje:

 

27.06.2022

Aquanet S.A. uprzejmie informuje, że od 1.07.2022 r. punkt zlewny w Luboniu będzie czynny:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 17:00,
– w soboty w godzinach 6:00 do 14:00.
Jednocześnie informujemy, że brama wjazdowa zostanie zamknięta odpowiednio o 16:45 i 13:45

24.06.2022

Informujemy, iż w związku z awarią technologiczną na części biologicznej oczyszczalni zmuszeni jesteśmy zamknąć oba punkty zlewcze zlokalizowane na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu począwszy od dnia jutrzejszego, tj. sobota 25.06.2022 do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia.

9.05.2022

Aquanet informuje, że w związku z awarią kratopiaskownika na stacji zlewnej Mosina-Puszczykowo w dniu 07.05.2022 stanowisko nr 2 zostało zamknięte do czasu usunięcia awarii. Usuwanie awarii potrwa szacunkowo do dnia 12.05.2022.
Przepraszamy za utrudnienia.

26.04.2022

Aquanet S.A. informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia kondycjonowania osadu czynnego niezbędnego do prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego oczyszczania ścieków od dnia 27 kwietnia 2022 roku istnieje konieczność tymczasowego zamknięcia punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Chludowie. W warunkach normalnych kondycjonowanie osadu trwa około 20 dni, jednakże Spółka dołoży wszelkich starań, aby czas zamknięcia punktu zlewnego ograniczyć do niezbędnego minimum. Transporty osadu czynnego z innych obiektów Spółki będą rozłożone w czasie całej doby i odbywać się będą taborem własnym.

Firmy asenizacyjne transportujące ścieki od klientów posiadających zbiorniki bezodpływowe, mogą korzystać w ramach podpisanych umów, z pozostałych otwartych punktów zlewnych. Najbliżej zlokalizowane są punkty zlewcze znajdujące się na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu a także na terenie Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

08.02.2022

Informujemy, iż w 2022 roku ceny za ścieki dowożone do stacji zlewnych pozostają na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, z wyjątkiem ceny za ścieki z toalet przenośnych. Szczegółowy cennik przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj: Cena netto/1m3
Ścieki bytowe i przemysłowe 9,50 zł
Ścieki z Rodzinnych Ogródków Działkowych 14,00 zł
Ścieki z toalet przenośnych 67,00 zł
Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków 60,00 zł

 

Zasady zawierania umów

Zachęcamy, aby wszelkie wnioski i dokumenty przesyłali Państwo do nas w formie elektronicznej pod wskazany adres email w zakładce kontakt.

Wzory dokumentów oraz sposób i miejsce ich składania są dostępne w zakładce nieczystości ciekłe – wzory dokumentów oraz kontakt.

Warunkiem udostępnienia przez Aquanet SA możliwości zrzutu ścieków na stacjach zlewnych jest zawarcie Umowy na dostarczanie ścieków do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A.

W tym celu należy:
1) Wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych
2) Aquanet na podstawie złożonego wniosku wyda promesę – zgodę, którą wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do organu wydającego decyzję na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
3) Po uzyskaniu decyzji od organu wydającego, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta Aquanet celem zawarcia umowy
4) Do przygotowania umowy niezbędne jest przesłanie :
a) kopii wydanej decyzji na prowadzenie działalności
b) wypełnionego załącznika nr 1, który jest aktualnym wykazem posiadanych decyzji z poszczególnych gmin, udostępnionych do zrzutu stacji zlewnych oraz używanych w działalności pojazdów asenizacyjnych
5) Na podstawie dostarczonych dokumentów zostanie przygotowana umowa wraz z załącznikami (zakładka wzory dokumentów) oraz nastąpi rejestracja czipów, służących do identyfikacji w systemie zrzutowym, w liczbie odpowiadającej posiadanym pojazdom asenizacyjnym
Na podpisanie umowy i odbiór czipów, po uprzednim umówieniu terminu, zapraszamy do Działu Obsługi Klienta, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu

Dostarczanie nieczystości ciekłych może odbywać się tylko i wyłącznie zgodnie z zapisami umowy oraz Regulaminu.

Stacje zlewne eksploatowane przez Aquanet S.A.:

  • Poznań, LOŚ przy ul. Serbskiej, czynne od 7.00 do 22.00 (poniedziałek-sobota), niedziela: 7:00-22:00 (jeden ciąg zrzutowy)
  • Swarzędz, przy ul. Poznańskiej, czynne od 7.00 do 18.00 (poniedziałek-piątek), sobota: 7:00 – 16:00
  • Kórnik, ul. Szkolna (OŚ Borówiec), czynne od 6:00 do 22:00 (poniedziałek-sobota), niedziela nieczynne
  • Mosina, przy ul. Mocka, czynne od 6:00 do 22:00 (poniedziałek-sobota), niedziela nieczynne
  • Chludowo, przy ul. Golęczewskiej, czynne od 7.00 do 14.30 (poniedziałek-sobota), niedziela nieczynne
  • Szlachęcin, czynne od 6:00 do 22:00 (poniedziałek-sobota), niedziela nieczynne
  • Luboń, ul. Dębiecka 2, czynne od 7.00 do 18.00 (poniedziałek-piątek), sobota: 7:00 – 15:00

Ceny ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A. oraz zasady przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022r.

Poniżej przedstawiamy cennik obowiązujący w 2022 roku.

Rodzaj: Cena netto/1m3
Ścieki bytowe i przemysłowe 9,50
Ścieki z ROD 14,00
Ścieki z toalet przenośnych 67,00
Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków 60,00

Jednocześnie uruchamiamy możliwość zrzutu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (osad z POŚ) na stacjach zlewnych. Od roku 2021 nie ma możliwości dostarczania tych osadów do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Możliwość zrzutu będzie w:
– Swarzędzu przy ul. Poznańskiej,
– Luboniu przy ul. Dębieckiej.

Dostawców, którzy dowożą osady, a nie posiadają uprawnień na wjazd na ww. stacje zlewne prosimy o zwrócenie się do p. Karoliny Karaśkiewicz-Majchrzak o zgodę na dostęp (wydanie promesy).

W systemie obsługującym punkt zlewny zostanie dodany nowy przycisk – “osad z POŚ”.

Przy wprowadzaniu osadów z POŚ do stacji zlewnej należy wpisać adres przydomowej oczyszczalni ścieków, z której osad został przywieziony.

Dopuszczamy przywożenie w jednym samochodzie osadów z kilku posesji. Osadu nie można mieszać ze ściekami bytowymi, przemysłowymi, ściekami z ROD oraz z toalet przenośnych.

W związku z wprowadzoną modyfikacją ulegnie zmianie Regulamin korzystania ze stacji zlewnej, który dostępny jest na stronie internetowej www.aquanet.pl oraz na każdej stacji zlewnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 61 8359 317, 61 8359 365, 61 8359 936 (osady, promesy).

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.