Firmy asenizacyjne

18.06.

Informujemy, że w związku z pracami informatycznymi stacja zlewna w Borówcu będzie nieczynna 19.06 w godz. 10-14. Przepraszamy za utrudnienia.

 

14.06.2024

ZLEWNIE – w związku z pracami informatycznymi mogą wystąpić w przyszłym tygodniu chwilowe utrudnienia w przyjmowaniu ścieków. O konkretnych stacjach i terminach będziemy informować poprzez sms.

12.06.2024

Informujemy, że usunęliśmy awarię na LOŚ. Od dnia 13.06 stacja zlewna na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków będzie czynna w normalnych godzinach pracy stacji.

4.06.2024

Informujemy, że z powodu awarii technologicznej części biologicznej stacja zlewna LOŚ w Poznaniu będzie nieczynna od 5.06 – 16.06.

Przepraszamy za utrudnienia.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia wchodzi w życie nowy cennik usług odpłatnych, w tym nowe ceny ścieków dowożonych (zobacz ceny) oraz opłaty związane z obsługą pilotów i czipów na stacjach zlewnych.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

VAT

Cena brutto (zł)

Ponowne wydanie czipa do samochodu asenizacyjnego w przypadku zgubienia lub mechanicznego uszkodzenia 85,00 23% 104,55
Ponowne wydanie pilota do bramy wjazdowej na stacje zlewne w przypadku zgubienia lub mechanicznego uszkodzenia 280,00 23% 344,40

Informujemy, że od 01.01.2024 roku zmieniają się ceny niektórych ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A. Poniższa tabela zawiera ceny w podziale na rodzaj przyjmowanych ścieków.

 

Rodzaj

Cena netto zł/1m3

Ścieki bytowe i przemysłowe 13,25
Ścieki z ROD 16,00
Ścieki z toalet przenośnych 124,82
Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków 98,80

Do cen netto dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi

przepisami (na dzień 13.12.2023 roku stawka podatku VAT wynosi 8%).

Pozostałe informacje:

 

5.01.2024

Informujemy, że od dnia 7.01 na stałe uruchamiamy dostęp w niedziele do stacji zlewnych w Borówcu, Mosinie i Szlachęcinie i będą one czynne w godzinach 10:00-22:00.

 

Nowe narzędzie komunikacji – bramka sms

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowej usługi dla firm asenizacyjnych polegającej na wysyłaniu dedykowanych informacji na wskazane przez Państwa telefony komórkowe. Wiadomości będą dotyczyły wyłącznie spraw związanych z działaniem stacji zlewnych, tj: awariami, planowanymi pracami serwisowymi, cennikiem, umowami oraz rozliczeniami między Aquanet a Państwa firmami.

Wierzymy, że szybszy dostęp do informacji stanie się skutecznym narzędziem w planowaniu i prowadzeniu Waszej działalności oraz obsłudze Państwa jako naszych Klientów.

W celu uruchomienia usługi prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgody na klient@aquanet.pl.

Wydłużenie godzin pracy stacji zlewnej w Luboniu

Szanowni Państwo.
W ostatnich tygodniach zwracaliście nam uwagę na utrudnienia związane ze zrzutem ścieków w Luboniu. Mając świadomość, jak ważna jest Wasza sprawna praca, podjęliśmy decyzję o wydłużeniu godzin pracy stacji zlewnej w Luboniu.

Od soboty 1 kwietnia br. będzie ona czynna w dni robocze od 6.00 do 20.00, a w sobotę od 6.00 do 14.00.

Niezmiennie rekomendujemy też korzystanie ze stacji zlewnej położonej na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu, która działa przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Trasa dojazdowa do niej np. z Czapur jest niewiele dłuższa niż do stacji w Luboniu.

Firmy obsługujące rejon Czapur, Babek i Wiórka, które dotychczas nie korzystały ze stacji zlewnej na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, prosimy o kontakt. Wówczas udostępnimy Państwu możliwość zrzutu ścieków w tej stacji.

Informujemy, że monitorujemy pracę wszystkich stacji zlewnych, dzięki czemu posiadamy informacje o ewentualnych kolejkach i dostępności.

AQUANET SA zwraca uwagę na zapisy Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw dotyczące dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków leżących w granicach aglomeracji do odpowiednich oczyszczalni ścieków.

Mapy z obowiązującymi granicami aglomeracji znajdują się w uchwałach podjętych przez rady gmin:
– dla aglomeracji Chludowo – TUTAJ
– dla aglomeracji Kórnik – TUTAJ
– dla aglomeracji Mosina-Puszczykowo – TUTAJ
– dla aglomeracji Murowana Goślina – TUTAJ
– dla aglomeracji Poznań – TUTAJ

Dodatkowo, w przypadku aglomeracji Poznań, jej granice można sprawdzić na stronie – TUTAJ.
Wszelkie wątpliwości dotyczące obszarów aglomeracji należy wyjaśniać w Urzędach Miast i Gmin, w  których znajdują się posesje ze zbiornikiem.

W celu sprawdzenia, na terenie której aglomeracji leży posesja, z której odbierane są ścieki, można również skorzystać z poglądowej mapy:

MAPA

14.03.2023

Informujemy, że na mapie z obszarami aglomeracji zostały zaktualizowane granice aglomeracji Murowana Goślina i Chludowo.

28.02.2023

Informujemy, że rady gmin podjęły uchwały o zmianie granic aglomeracji:
– Chludowo (w dn. 26 stycznia br.)
– Murowana Goślina (w dn. 14 lutego br.)
Nowe granice aglomeracji nie zostały jeszcze wprowadzone na stacjach zlewnych Spółki Aquanet i na mapie zamieszczonej na naszej stronie internetowej.
W celu sprawdzenia aktualnego zasięgu obszaru tych aglomeracji prosimy o kontakt z urzędami gmin Suchy Las i Murowana Goślina.

30.12.2022

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia wchodzi w życie nowy cennik usług odpłatnych, w tym nowe ceny ścieków dowożonych (link do cen) oraz opłaty związane z obsługą pilotów i czipów na stacjach zlewnych.
Nowe opłaty związane są z ponownym wydaniem pilota lub czipa w przypadku jego zagubienia lub zniszczenia, tj:

Opis usługi Cena netto (zł) VAT Cena brutto (zł)
Ponowne wydanie czipa do samochodu asenizacyjnego w przypadku zgubienia lub uszkodzenia 80,00 23% 98,40
Ponowne wydanie pilota do bramy wjazdowej na stacje zlewne w przypadku zagubienia lub uszkodzenia 275,00 23% 338,25

Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją Regulaminu stacji zlewnych.

 

12.09.2022

Szanowni Państwo
Z dniem 8 sierpnia 2022 roku weszła w życie aktualizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza następujące zmiany:

– osady z przydomowych oczyszczalni ścieków traktowane są jako nieczystości ciekłe
– aby móc odbierać osady z przydomowych oczyszczalni ścieków od klientów i dostarczać na punkt zlewny, należy wystąpić do Aquanet SA o gotowość odbioru osadu i zgłosić odpowiedniemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta chęć prowadzenia działalności w tym zakresie.

Nieczystości z osadników można dostarczać tylko na stacje zlewne w Swarzędzu i Luboniu.

 

Zasady zawierania umów

Zachęcamy, aby wszelkie wnioski i dokumenty przesyłali Państwo do nas w formie elektronicznej pod wskazany adres email w zakładce kontakt.

Wzory dokumentów oraz sposób i miejsce ich składania są dostępne w zakładce nieczystości ciekłe – wzory dokumentów oraz kontakt.

Warunkiem udostępnienia przez Aquanet SA możliwości zrzutu ścieków na stacjach zlewnych jest zawarcie Umowy na dostarczanie ścieków do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A.

W tym celu należy:
1) Wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych
2) Aquanet na podstawie złożonego wniosku wyda promesę – zgodę, którą wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do organu wydającego decyzję na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
3) Po uzyskaniu decyzji od organu wydającego, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta Aquanet celem zawarcia umowy
4) Do przygotowania umowy niezbędne jest przesłanie :
a) kopii wydanej decyzji na prowadzenie działalności
b) wypełnionego załącznika nr 1, który jest aktualnym wykazem posiadanych decyzji z poszczególnych gmin, udostępnionych do zrzutu stacji zlewnych oraz używanych w działalności pojazdów asenizacyjnych
5) Na podstawie dostarczonych dokumentów zostanie przygotowana umowa wraz z załącznikami (zakładka wzory dokumentów) oraz nastąpi rejestracja czipów, służących do identyfikacji w systemie zrzutowym, w liczbie odpowiadającej posiadanym pojazdom asenizacyjnym
Na podpisanie umowy i odbiór czipów, po uprzednim umówieniu terminu, zapraszamy do Działu Obsługi Klienta, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu

Dostarczanie nieczystości ciekłych może odbywać się tylko i wyłącznie zgodnie z zapisami umowy oraz Regulaminu.

Godziny pracy stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A.:

  • Poznań, LOŚ przy ul. Serbskiej, czynne całodobowo (poniedziałek-sobota), niedziela: czynne całodobowo natomiast w godzinach 6:00-14:00 dostępny będzie tylko jeden ciąg zrzutowy
  • Swarzędz, przy ul. Poznańskiej, czynne od 7.00 do 18.00 (poniedziałek-piątek), sobota: 7:00 – 16:00, niedziela nieczynne
  • Kórnik, ul. Szkolna (OŚ Borówiec), czynne od 6:00 do 22:00 (poniedziałek-sobota), 10:00 – 22:00 (niedziela)
  • Mosina, przy ul. Mocka, czynne od 6:00 do 22:00 (poniedziałek-sobota), 10:00 – 22:00 (niedziela)
  • Chludowo, przy ul. Golęczewskiej, czynne od 7.00 do 14.30 (poniedziałek-sobota), niedziela nieczynne
  • Szlachęcin, czynne od 6:00 do 22:00 (poniedziałek-sobota), 10:00 – 22:00 (niedziela)
  • Luboń, ul. Dębiecka 2, czynne od 6.00 do 20.00 (poniedziałek-piątek), sobota: 6:00 – 14:00 (brama wjazdowa zamykana odpowiednio o 19:45 i 13:45), niedziela nieczynne

W celu ułatwienia sprawdzenia, na terenie której aglomeracji leży posesja, z której odbierane są ścieki z szamba, można skorzystać z poglądowej mapy – dostępnej TUTAJ lub poprzez kod QR: 

 

Ceny ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Aquanet S.A. oraz zasady przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024r.

Poniżej przedstawiamy cennik obowiązujący w 2024 roku.

 

Do cen netto dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami (na dzień 13.12.2023 roku stawka podatku VAT wynosi 8%).

Rodzaj: Cena netto/1m3
Ścieki bytowe i przemysłowe 13,25
Ścieki z ROD 16,00
Ścieki z toalet przenośnych 124,82
Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków 98,80

Jednocześnie uruchamiamy możliwość zrzutu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (osad z POŚ) na stacjach zlewnych. Od roku 2021 nie ma możliwości dostarczania tych osadów do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Możliwość zrzutu będzie w:
– Swarzędzu przy ul. Poznańskiej,
– Luboniu przy ul. Dębieckiej.

Dostawców, którzy dowożą osady, a nie posiadają uprawnień na wjazd na ww. stacje zlewne prosimy o zwrócenie się do p. Karoliny Karaśkiewicz-Majchrzak o zgodę na dostęp (wydanie promesy).

W systemie obsługującym punkt zlewny zostanie dodany nowy przycisk – “osad z POŚ”.

Przy wprowadzaniu osadów z POŚ do stacji zlewnej należy wpisać adres przydomowej oczyszczalni ścieków, z której osad został przywieziony.

Dopuszczamy przywożenie w jednym samochodzie osadów z kilku posesji. Osadu nie można mieszać ze ściekami bytowymi, przemysłowymi, ściekami z ROD oraz z toalet przenośnych.

W związku z wprowadzoną modyfikacją ulegnie zmianie Regulamin korzystania ze stacji zlewnej, który dostępny jest na stronie internetowej www.aquanet.pl oraz na każdej stacji zlewnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 61 8359 317, 61 8359 365, 61 8359 936 (osady, promesy).

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.